Územný plán mesta Medzilaborce, zmena a doplnok č.1
argaiv1514
Tlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 01 Apríl 2016 17:09
Mesto Medzilaborce prevzalo dňa 01.04.2016 od Okresného úradu Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Medzilaborce a doplnok č.1 obstaraváteľa Mesto Medzilaborce, Mestský úrad, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce. Viac »»»
Textová časť »»»
Výkresová časť »»
Tento dokument je sprístupnený na:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-medzilaborce-zmeny-doplnky-c-1
Pozvánka na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Medzilaborce s odborným výkladom spracovateľa »»»
Posledná úprava Pondelok, 23 Máj 2016 12:41