Streda, 16 Jan 2019

Terénna sociálna práca


Terénna sociálna práca
Napísal Administrator   
Streda, 25 Jún 2014 09:26

logo európsky sociálny fondlogo fond sociálneho rozvojalogo zamestnanosť a sociálna inklúzia

argaiv1771

www.fsr.gov.sk                                                                                   www.esf.gov.sk

Posledná úprava Streda, 25 Jún 2014 09:26
 
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) sa predstavuje:
Napísal Administrator   
Pondelok, 21 Apríl 2014 12:34

Čo je IA ZaSI?

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) je od 01.04.2014 nový názov organizácie Fond sociálneho rozvoja (FSR), ktorý bol zriadený Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v roku 2005 ako rozpočtová organizácia. Súčasťou tejto zmeny bolo zrušenie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) zlúčením s FSR.

Prečo vznikla IA ZaSI?

IA ZaSI ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom bola zriadená na implementáciu pomoci Slovenskej republiky z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) podľa príslušných predpisov Európ­skej únie (EÚ) prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre programové obdobie 2007-2013.

Aké je poslanie IA ZaSI?

Poslaním IA ZaSI je plniť úlohy MPSVR SR na celoštátnej úrovni v rámci implementácie projektov zamestnanosti s osobitným zreteľom na adaptabilitu podnikov, projektov sociálnej inklúzie zameraných na všetky skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením, a taktiež projektov posilňujúcich rovnosť príležitostí ohrozených skupín.

 IA ZaSI vo svojej činnosti kladie osobitý dôraz na uplatňovanie princípov transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti.

Posledná úprava Streda, 25 Jún 2014 09:29
Čítať celý článok...
 
Národný projekt - Terénna sociálna práca
Napísal Administrator   
Piatok, 31 August 2012 12:26

Po realizácii projektu ,, Úspešné pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Medzilaborce“ mesto Medzilaborce prešlo kontinuálne do Národného  projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy a znižuje náklady na ňu. Podľa predbežných odhadov bude v rámci neho do konca roka 2015 zabezpečený výkon práce 860 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a ich asistentov (ATSP) najmenej v 250 obciach (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja). Aktivity TSP sa budú realizovať v prospech takmer 87 000 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Posledná úprava Pondelok, 03 September 2012 14:19
Čítať celý článok...
 
Terénna sociálna práca v Medzilaborciach
Napísal Administrator   
Utorok, 24 Apríl 2012 12:46

Mesto Medzilaborce realizuje v rámci projektu Fondu sociálneho rozvoja na podporu marginalizovaných skupín obyvateľstva viesť samostatný život prostredníctvom terénnej sociálnej práce v miestnych komunitách ,,Úspešné pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Medzilaborce“.

Posledná úprava Streda, 25 Apríl 2012 06:59
Čítať celý článok...
 
Dezinsekcia Sršňov v rodine klienta
Napísal Administrator   
Streda, 07 September 2011 11:35
1.2.3.4.5.6.
Posledná úprava Streda, 07 September 2011 11:38
 
« ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec »

Strana 1 z 6