Piatok, 18 Okt 2019

Zoznam daňových dlžníkov
Napísal Administrator   
Pondelok, 04 Február 2013 14:50

Zoznam daňových dlžníkov

argaiv1514

Mesto Medzilaborce ako príslušný orgán podľa §4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím §52 ods. 2 a 4 daňového poriadku môže zverejniť na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160€ a u právnickej osoby 1600€.

Strana 1 Daňoví dlžn. k 31.12.2015
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015
Mesto Medzilaborce ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím
§ 52 ods. 2 a 4daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových
dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových
nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
Zoznamy sa priebežne aktualizujú. Zo zoznamu na požiadanie budú odstránení daňoví dlžníci,
Suma daň.
nedoplatku v €
Alexander Černega – DREAL
Andy Warhola 195/28
Medzilaborce
2477,07
Antoňak Jaroslav
Gorkého 470/9
Medzilaborce
591,34
Štefan Dura - AUTOLAS
Duchnovičova 106
Medzilaborce
1550,02
Bajza Bartolomej
Duk. hrdinov 265/3
Medzilaborce
184,68
Balažovič Ladislav
Zámočnícka 943/30
Medzilaborce
230,86
Balažovič Ladislav
Zámočnícka 943/30
Medzilaborce
423,40
Balažovič Ľudovít
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
973,27
Balažovič Peter
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
317,47
Balažovič Zdenek
Zámočnícka 943/30
Medzilaborce
240,97
Balažovičová Mária
Zámočnícka 943
Medzilaborce
406,44
Batyi Miroslav
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
409,88
Bejda Ladislav
Komenského 672
Medzilaborce
262,07
Beňo Michal
Čabiny 18
Čabiny
345,27
Bochinová Mária
Duchnovičova 532/1
Medzilaborce
209,91
Bogdan Alexander
Komenského 659/13
Medzilaborce
453,47
Brasová Renáta
Medzilaborce
306,23
Breciková Darina
Májová 736/18
Medzilaborce
432,30
Brenkač Anton
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
417,02
Bretlová Eva
Duchnovičova 591/1
Medzilaborce
498,30
Bučko Ján
Zámočnícka 171
Medzilaborce
430,63
Bučko Michal
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
307,62
Bučko Milan
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
471,62
Bučko Milan
Duk hrdinov 267
Medzilaborce
276,39
Bučková Ružena
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
629,71
Capcarová Júlia
Kalinov 57
Kalinov
214,49
Chomčová Helena
Kpt. Nálepku 439/16
Medzilaborce
199,80
Chripáková Dana
Májová 744/34
Medzilaborce
222,89
Chromá Anna
Gorkého 472/10
Medzilaborce
262,61
Ciganiková Anna
Gen Svobodu 130/17
Medzilaborce
186,48
Cigánik Štefan
Cintorínska 658/8
Medzilaborce
425,19
Cinová Margita
Borov 117
Medzilaborce
1044,49
Cinová Viera
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
664,67
Čerevka Viktor
Májová 736/18
Medzilaborce
232,85
Černega Alexander
Borov 102
Medzilaborce
2984,02
Čičváková Viera
kpt. Nálepku 442
Medzilaborce
375,70
Čikovská Mária
Zámočnícka 3
Medzilaborce
228,24
Dacej Michal
Habura 49
Habura
519,08
Danková Nadežda
Duk. hrdinov 264/1
Medzilaborce
289,67
Demeter Dušan
Zámočnícka 167/5
Medzilaborce
191,82
Demeter Jarko
Zámočnícka 167/5
Medzilaborce
169,66
Demeter Ján
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
175,32
Demeter Michal
Duk. hrdinov 269/11
Medzilaborce
363,58
Demeter Milan
Duk. hrdinov 264/1
Medzilaborce
318,64
ktorí si svoju daňovú povinnosť voči mestu Medzilaborce vysporiadajú.
Mesto
Adresa dlžníka
Dlžník
Strana 2 Daňoví dlžn. k 31.12.2015
Demeter Peter
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
359,01
Demeterová Emília
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
274,32
Demeterová Helena
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
264,16
Demeterová Jarmila
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
327,96
Demeterová Júlia
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
361,06
Demeterová Kveta
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
557,47
Demeterová Lenka
Zámočnícka 743/23
Medzilaborce
173,06
Demeterová Mária
Duk. hrdinov 267/7
Medzilaborce
385,29
Demeterová Mária
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
503,16
Demeterová Naďa
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
608,68
Demeterová Ružena
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
272,92
Deňo Michal
Zámočnícka 743/23
Medzilaborce
323,37
Desáková Anžela
Borov 29
Medzilaborce
232,85
Dobda Milan
Duchnovičova 531/8
Medzilaborce
343,23
Drigan Alexander
Duchnovičova 539/2
Medzilaborce
276,49
Dudek Peter
Šandal 28
Šandal
218,31
Dušan Žigo D@A
Třebičská 1844/22
Humenné
213,40
Džula Sergej
Komenského 672/27
Medzilaborce
271,12
Džulová Alena
Komenského 672/27
Medzilaborce
289,86
Džurba Marián
Májová 744/30
Medzilaborce
334,58
Feckaničová Zlata
gen. Svobodu 131/19
Medzilaborce
292,67
Fedorco Slavko
gen. Svobodu 130/17
Medzilaborce
396,76
Ferčák Miroslav
Dobrianskeho 62
Medzilaborce
353,08
Ferenc Ján
Zámočnícka 743/23
Medzilaborce
824,72
Ferenc Ján
Zámočnícka 168
Medzilaborce
259,20
Ferenc Stanislav
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
403,85
Ferencová Eva
Zámočnícka 175
Medzilaborce
475,73
Ferencová Jolana
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
313,94
Fic Ján
Májová 736/20
Medzilaborce
269,52
Filická Zlata
Duk. hrdinov 270/13
Medzilaborce
334,70
Furdová Jana
Gorkého 472
Medzilaborce
251,22
Gaj Michal
Sukov 11
Sukov
265,35
Gališin Andrej
Vydraň 38
Medzilaborce
811,99
Gicová Katarína
Vydraň 8
Medzilaborce
407,96
Giňa Bartolomej
Zámočnícka 743
Medzilaborce
591,46
GLÓRIA-Michaela Kocanová
Kalinov 80
Kalinov
214,83
Grundza Emil
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
472,22
Grundza Emil
Duk. hrdinov 264/1
Medzilaborce
653,55
Grundza Emil
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
245,12
Grundza Ján
Zámočnícka 942/29
Medzilaborce
306,19
Grundza Ján
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
615,92
Grundza Miroslav
Zámočnícka 1175/13
Medzilaborce
245,12
Grundzová Anna
Duk. hrdinov 264/1
Medzilaborce
348,94
Grundzová Helena
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
416,38
Grundzová Jolana
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
545,63
Grundzová Ľudmila
Zámočnícka 942
Medzilaborce
191,82
Grundzová Mária
Zámočnícka 743
Medzilaborce
415,98
Grundzová Mária
Duk hrdinov 265
Medzilaborce
335,13
Grundzová Nataša
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
221,96
Grundzová Valentína
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
363,90
Gula Pavol
Vydraň 16
Medzilaborce
333,42
Gunár Július
Duk. hrdinov 264/1
Medzilaborce
426,30
Hniďak Andrej - HAPEK
Mierová 317/57
Medzilaborce
299,47
Harbistová Lenka
Duchnovičova 473/1
Medzilaborce
186,28
Havrilcová Antónia
Cintorínska 658/8
Medzilaborce
271,23
Hermanová Jitka
gen. Svobodu 129/15
Medzilaborce
497,45
Strana 3 Daňoví dlžn. k 31.12.2015
Hirjaková Gabriela
Komenského 127/11
Medzilaborce
327,71
Hniďak Pavol
Švermova 193/22
Medzilaborce
617,90
Hoangová Anna
Mierová 315/53
Medzilaborce
240,10
Hoangová Anna
Mierová 315/53
Medzilaborce
358,03
Horňak Pavel
Skuteckého 1637/1
Malacky
167,13
Horvat Demeter
Duk. hrdinov 265/5
Medzilaborce
498,95
Hurný Igor
Breznica 14
Breznica
164,86
Husár Milan
Duchnovičova 478
Medzilaborce
297,69
Husárová Nadežda
Májová737/22
Medzilaborce
186,28
Huyen Dang Thanh
Partizánska 49/13
Svidník
245,42
Jackov Taras
Gorkého 470/9
Medzilaborce
674,78
Jakubíková Anna
kpt. Nálepku 442/22
Medzilaborce
425,99
Jalč Michal
Medzilaborce
588,79
JANES s r. o.
Duchnovičova 529
Medzilaborce
4494,82
Jano Karol
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
409,00
Janová Zita
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
277,08
JRD CONSULTING s.r.o.
Nám. Slobody 2
Humenné
2000,00
Kanči Marek
Cintorínska 658
Medzilaborce
290,42
Kančiová Helena
Zámočnícka 943/30
Medzilaborce
1026,16
Kančiová Oľga
Duk. hrdinov 272
Medzilaborce
532,86
Karakuľko Oleg
Mierová 290
Medzilaborce
296,84
Karapinová Lenka
Májová 829/3
Medzilaborce
193,12
Kizák Ján
Gorkého 471/2
Medzilaborce
205,91
Klecová Ľubov
Gorkého 469
Medzilaborce
168,13
Klimek Adrián
SNP 638/20
Medzilaborce
160,74
Kmiť Ján
gen. Svobodu 132/21
Medzilaborce
316,22
Kollár Oto
Májová 737/22
Medzilaborce
232,33
Kompušová Anna
Zámočnícka 743
Medzilaborce
1191,73
Kompušová Márie
Zámočnícka 175/13
Medzilaborce
223,80
Konečný Miroslav
Laborecká 229/3
Medzilaborce
437,49
Konyová Kamila
kpt. Nílepku 385/37
Medzilaborce
208,48
Konyová Zlatica
Václavského 364/20
Medzilaborce
307,15
Kortinová Mária
Májová 731/4
Medzilaborce
164,34
Kosťová Evgénia
Mierová 290/3
Medzilaborce
381,32
Koťuch Vladimír
Mierová 316/55
Medzilaborce
534,64
Koťuchová Jana
Mierová 316/55
Medzilaborce
692,85
KOVOSTROJ, a.s. Medzilaborce
Mierová 297/11
Medzilaborce
29262,25
Krajňak Ivan
Medzilaborce
2670,09
Krajňak Ivan
Medzilaborce
383,73
Krajňaková Ľudmila
Krásny Brod 122
Krásny Brod
294,31
Kukla František
Komenského 664/25
Medzilaborce
485,16
Kundrátová Mária
Májová 737/22
Medzilaborce
194,76
Kurtiková Darina
Komenského 672/27
Medzilaborce
374,22
Kuzmová Michaela
Habura 188
Habura
169,47
Lambert Pavol
Duchnovičova 473/5
Medzilaborce
464,13
Lašinská Juliana
Gorkého 471
Medzilaborce
298,81
Lazorčiková Erika
Cintorínska 658/4
Medzilaborce
281,19
Lenart Miroslav
Vydraň 155
Medzilaborce
198,40
Lenart Jozef
Májová 829/38
Medzilaborce
240,57
Leško Anton
Václavského 364/20
Medzilaborce
197,74
Lochová Alexandra
Komenského 125
Medzilaborce
183,10
Lopata Peter
Vydraň 71
Medzilaborce
545,51
Ľuľa Jozef
Gen Svobodu 130
Medzilaborce
261,21
Macková Jolana
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
176,33
MARCED, s r. o.
Budovateľská 50
Prešov
2600,00
Marko Ján
kpt. Nálepku 42
Medzilaborce
233,52
Strana 4 Daňoví dlžn. k 31.12.2015
Marková Mária
Gen. Svobodu 128/13
Medzilaborce
252,86
Meždej Ján
Májová 829/36
Medzilaborce
364,63
Mican Július
Borov 39
Medzilaborce
171,53
Mičuda Peter
Gorkého 469
Medzilaborce
449,68
Mihalič Branislav
Václavského 350
Medzilaborce
274,53
Miľová Zdena
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
382,70
Motyková Júlia
Ševčenková 686/6
Medzilaborce
259,35
Miroslav Žulevič – NARCIS
Sídl. Vrch
Medzilaborce
698,61
Nemocnica s poliklinikou
Komenského 134/4
Medzilaborce
4326,39
Sergej VOJTKO M-TOUR
Mierová 2
Medzilaborce
254,35
Olachová Danka
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
709,08
Olachová Darina
Zámočnícka 168/6
Medzilaborce
547,88
Olah Dušan
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
388,71
Olahová Helena
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
345,23
Olahová Jana
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
355,61
Olahová Monika
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
597,14
Opálka Vojtech
Václavského 364/20
Medzilaborce
342,64
Pančura Alexej
Ňagov 87
Ňagov
193,95
Pančurová Helena
Komenského 659/13
Medzilaborce
239,55
Pavol Hniďak HAPEK
Švermova 193
Medzilaborce
595,20
Petrová Mária
Duk.hrdinov 264
Medzilaborce
179,76
Pisjo Jaroslav
Duchnovičova 748/160
Medzilaborce
305,03
Pišová Helena
Komenského 672/27
Medzilaborce
227,47
Peter Prokopovič - AUTO-MOTO
Václavského 343/1
Medzilaborce
372,66
Pukačová Alena
Duk. hrdinov 267/7
Medzilaborce
442,29
Rak Vladimír
Dobrianského 65/27
Medzilaborce
293,14
Rebej Martin
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
331,03
Repašová Ľubica
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
320,99
Rigová Jana
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
405,60
Rohaľová Svetlana
Duk. hrdinov 668/51
Medzilaborce
180,21
Rohaľová Svetlana
Duk. hrdinov 668/51
Medzilaborce
124,67
Roháč Vasiľ
Krásny Brod 55
575,49
Semanová Miluše
Komenského 126/9
Medzilaborce
495,18
Sičák Slavomír
Duchnovičova 531/4
Medzilaborce
434,60
Sičáková Agáta
Duchnovičova 531/4
Medzilaborce
268,11
Sopková Jarmila
Laborecká 229
Medzilaborce
275,04
Sotáková Marcela
Májová 744/32
Medzilaborce
276,13
Sotáková Marcela
Májová 744/32
Medzilaborce
408,22
Surmaj Milan
Duk. hrdinov 265/3
Medzilaborce
1219,48
Surmaj Peter
Duk. hrdinov 268
Medzilaborce
499,47
Surmajová Alžbeta
Fučíkova 197/3
Medzilaborce
451,77
Surmajová Eva
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
426,09
Surmajová Mária
Duk. hrdinov 268/9
Medzilaborce
236,44
Surmajová Michaela
Duk. hrdinov 265
Medzilaborce
274,68
Surmajová Nadežda
Duk. hrdinov 264
Medzilaborce
275,80
Suško Martin
Gen. Svobodu 130/17
Medzilaborce
357,31
Svadobný salon STEFANIE
A. Warhola 194
Medzilaborce
244,07
Šak Dušan
Gorkého 471/3
Medzilaborce
242,66
Šaková Gabriela
Májová 731/2
Medzilaborce
246,95
Šalata Peter
kpt. Nálepku 871/143
Medzilaborce
286,81
Šandor Jozef
Vydraň 167
Medzilaborce
319,70
Šanta Miroslav
Gorkého 472/14
Medzilaborce
176,33
Šarjak Ivan
Májová 744/32
Medzilaborce
184,10
Šeptáková Viktória
kpt. Nálepku 436
Medzilaborce
345,36
Šeptáková Renáta
Gen. Svobodu 128/13
Medzilaborce
530,72
Šišmišová Jolana
Májová 733/16
Medzilaborce
373,03
Strana 5 Daňoví dlžn. k 31.12.2015
Škovran Peter
Májová 829
Medzilaborce
448,41
Škuciová Jana
Václavského 354/23
Medzilaborce
651,73
Šmigová Renáta
Komenského 123
Medzilaborce
223,69
Šmilňak Ján
Komenského 659/15
Medzilaborce
283,46
Šoltes František Ing.
Gen Svobodu 132/21
Medzilaborce
173,03
Štefan Sopirjak
Májová 737/22
Medzilaborce
184,14
Švigárová Darina
Gorkého 470
Medzilaborce
566,35
Tarčová Jarmila
Duchnovičova 532/14
Medzilaborce
472,51
Terkošová Mária
Gorkého 470
Medzilaborce
235,30
Tokárová Helena
Zámočnícka 171
Medzilaborce
474,09
Roland Tomaščik - ROYAL
Michaľany 365
Michaľany
184,06
Vajdová Jana Ing.
Kukučínova 577/61
Belá nad Cirochou
362,71
Valalik Andrej
Gorkého 472/8
Medzilaborce
307,70
Varecha Ján
Duk. hrdinov 269
Medzilaborce
671,17
Varecha Ladislav - U Laďa
Duk. hrdinov 272/17
Medzilaborce
219,00
Varecha Milan
Duk. hrdinov 267
Medzilaborce
565,36
Varechová Angela
Duk. hrdinov 269/11
Medzilaborce
354,60
Varechová Helena
Duk. hrdinov 272
Medzilaborce
451,28
Weichpart Tomáš
Medzilaborce
192,91
Zavacký Vladimír
Duchnovičova 475
Medzilaborce
189,09
Žolna Jaroslav
Májová 744
Medzilaborce
250,22
Žoltak František
Duk. hrdinov 266/5
Medzilaborce
576,35
Žulevičová Alena
Májová 732/12
Medzilaborce
186,28
Posledná úprava Štvrtok, 15 August 2019 07:42