Piatok, 15 Nov 2019

Lesnícky náučný chodník Kamjana
Napísal Administrator   
Piatok, 05 Február 2010 18:10

 Slávnostným prestrihnutím pásky  dňa 16. 7. 2009  za účasti hostí poslanca NR SR Ing. Ľuboša Martinaka, primátora mesta Medzilaborce Ing. Ladislava Demka, zástupcov generálneho riaditeľstva Štátnych lesov  Banská Bystrica Ing. Vladimíra Masicu a Ing. Jána Mičovského, ďalej riaditeľa Odštepného lesného závodu /OLZ/ Vranov nad Topľou Ing. Pavla Zaťka a námestníka riaditeľa Odštepného lesného závodu Vranov nad Topľou bol za zvukov lesných fanfár otvorený lesný náučný chodník v LESOPARKU KAMJANA, ktorý sa nachádza v západnej časti katastrálneho územia mesta Medzilaborce. Polohovo hraničí s katastrami obce Rokytovce a Krásny Brod, v katastri ktorého je skalný útvar Kameň s n. v. 433 m. Na rekonštrukcii turistického chodníka sa rovnakým finančným nákladom podieľalo mesto Medzilaborce a Štátne lesy  Banská Bystrica ako investor stavby vo výške 16 600 €.

argaiv1344

  Pri vytvorení chodníkov boli prevedené práce na úpravách, vyčistení, odvodnení úsekov pri trasách, osadení terénnych schodov v stúpajúcich úsekoch i mostíkov cez rigoly a terénne brázdy. Vyhotovené a osadené boli odpočívadlá a prvky drobnej architektúry, na informačných nosičoch sú doplnené údaje o lesnom náučnom chodníku a trasa je označená turistickým značením. Nástup na trasu lesného náučného chodníka je z kultúrno – športového areálu na Mierovej ulici, kde pre účely parkovania slúži vymedzená parkovacia plocha pred areálom. Hlavná trasa s prevýšením 170 m vedie diagonálne cez územie lesoparku šikmo po svahu cez lesné čistinky a lúky, na hrebeni sa napája na skalný útvar Kameň.

  Náučný chodník nám umožní spoznávať hodnoty lesov i prírodno – historické osobitosti lesného masívu Kamjany. Na pohodlné absolvovanie chodníka potrebujete približne tri hodiny. Je vhodný pre individuálnu, rodinnú i školskú poznávaciu turistiku. Odporúčame, aby ste nevynechali ani jeho najvzdialenejší a zároveň  najatraktívnejší bod - kótu Kameň (433 m n. m.) s ojedinelým skalným útvarom známym ako Čertov kameň.

  Lesnícky náučný chodník Kamjana pre vás vybudovali LESY SR, š.p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, v spolupráci s Mestským úradom Medzilaborce, v roku 2009.

  Je osem zastávok lesného náučného chodníka, ako prvá pri Mestskom úrade je informačná tabuľa, ďalšia pri vstupe na amfiteáter, ostatné sú rozdelené po lesnom chodníku, posledná sa nachádza na Čertovom kameni.

  Chráňme si náš kraj! Je krásny a jedinečný!!