Pondelok, 16 Sep 2019

Výzvy a súťažné podkaldy
Napísal Administrator   
Streda, 04 Január 2012 08:23

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Skate park viac »»»

argaiv1549

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kovové kontajnery 1100l viac »»»

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia miestnych komunikácií viac »»»

Výzva na predloženie cenpvej ponuky - Dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie v meste Medzilaborce viac »»»

Výzva na predloženie cenovej ponuky - služobné auto viac »»»

Projektová dokumentácia pre CIZS Medzilaborce viac »»»

Detské ihrisko viac »»»

Multifunkčné ihrisko viac »»»

Živičná úprava chodníka na ul. Dobrianskeho, II. etapa viac »»»

Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Medzilaborce 9x12 b.j. viac »»»

Výstavba bytov nižšieho štandardu v meste Medzilaborce 9x12 b.j. viac »»» - ZRUŠENÁ

Administratívna budova v m.č. Vydraň - výzva na predloženie ponúk viac »»»

Mesto Medzilaborce - zverejňovanie zákaziek v profile

Pozri dokument / rok 2013 [PDF] 32 kB

Pozri Dokument / rok 2014 [PDF] 32 kB

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: "Výmena strešného plášťa" - Pozri dokument [PDF] 36 kB

Zlepšenie turisticko-rekreačnej infraštruktúry mesta Medzilaborce - zverejňovanie v profile - odkaz >>>

Výstavba nájomných bytov nižší štandard - etapa 1 - súťažné podklady »»»