Piatok, 18 Okt 2019

Čo, kde vybaviť
Napísal Administrator   
Streda, 09 Marec 2011 23:23

MESTO  MEDZILABORCE

argaiv1514

Informuje občanov mesta o činnosti jednotlivých odborov Mestského úradu v Medzilaborciach a o poskytovaných službách pre verejnosť.

 

Sekretariát primátora mesta>>>

Podateľna:

- Bc. Andrea Lutášová, t.č.: 057/7460111,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odbor ekonomický a správy majetku >>>

Vedúci odboru:

- Ing. Mária Onufráková, t.č.: 057/7460115,

 e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát finančný, rozpočtový a školstva:

- Ing. Petra Džuberová t.č.: 057/7460116,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

- Helena Leferovičová, t.č.: 057/7460114,

 e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

- Bc. Oľga Chamuľáková, t.č.: 057/7460113,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

- Mgr. Iveta Bejdová, t.č.: 057/7460116, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát správy majetku a eurofondov:

- Ing. Marián Dribňak, t.č.: 057/7460123, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát daní a poplatkov:

- Ing. Miroslav Varchola, t.č.: 057/7460116,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pokladňa:

- Tatiana Kvasková, t.č.: 057/7460130, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát výstavby:

- Ing. Anton Sabo, t.č.: 057/7460134, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Stavebný úrad:

- Dušan Kantuľak, t.č.: 057/7460119, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odbor organizačný >>>

Vedúci odboru:

- PhDr. Vladimíra Begeniová, t.č.: 057/7460126,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

- Referát sociálnych vecí a sociálnych služieb

- Organizácia a zabezpečenie MsZ a MsR

- Evidencia sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií

- Zabezpečenie prípravy a realizácia volieb a referenda

- Organizačné zabezpečenie sčítania ľudu, domov a bytov na území mesta

- Riešenie priestupkov v zmysle platnej legislatívy

- Spolupráca s orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami

- Plán detí, ÚPSVaR, osobitný príjem, priestupky, záškoláctvo

- Školstvo

- Komunitné centrum

- Terénni sociálni pracovníci

Referát školstva:

- Bc. Oľga Chamuľáková, t.č.: 057/7460113,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát kultúry a športu:

- Bc. Iveta Gališinová, t.č.: 057/7460122, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mestská knižnica:

- Bc. Ľubov Breciková, t.č.: 057/7460129, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ohlasovňa pobytu, registrácia obyvateľstva, register adries:

- Anna Pančaková, t.č.: 057/7460124, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Matrika:

- Bc. Jana Lukačiková, t.č.: 057/7460128, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odbor prevádzkový>>>

Vedúci odboru:

- Mgr. Vladimír Barilko, t.č.: 057/7460125,  e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

- Referát BOZP, požiarny úsek

- Správa bytov a nebytového priestoru

- Správa kamerového systému (MsÚ, hala separovaného zberu, chránené dielne)

- Vozidlá MsÚ

Správa amfiteátra a športovej tribúny:

- Vladimír Gavula, ml., t.č.: 0905 266 846

Správa informatiky:

- Ing. Monika Vicianová, t.č.: 0917 969 537,

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Aktivačná činnosť:

- Mgr. Mária Dobdová, t.č.: 057/7460127, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Údržba:

- Štefan Mikluš, Dušan Petrovaj

Upratovačky:

- Marta Hribová, Jana Hudáková

Správa cintorína:

- Beáta Pančurová, t.č.: 0908 330 622, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odbor životného prostredia>>>

Vedúci odboru:

- Ing. Radoslav Šmiga, t.č.: 057/7460120, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

- Referát CO

- Referát ŽP

- Referát separovaného zberu

- Správa haly separovaného zberu

- Chránená dielňa (strážnici)

- Skládka KO Monastyr

Referát komunálnych služieb:

- Vladimír Gavula, st., t.č.: 0917 875 751

 

Mestská polícia>>>

Náčelník:

- Martin Dimun, t.č.: 057/7460117, 0907 220 298

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Hliadky: 

- Richard Hamaš, Erik Bega, Jozef Motyka, Mária Procházková, t.č.: 0907 219 952

Kamerový systém: t. č.: 057/7460133

Miestna občianska poriadková služba

 

Posledná úprava Pondelok, 20 Máj 2019 08:56