Pondelok, 16 Sep 2019

Spoločný stavebný úrad
Napísal Administrator   
Nedeľa, 27 Február 2011 19:24

DUŠAN KANTUĽÁK - samostatný referent

argaiv1549

kancelária č. 26 na 2. poschodí, tel. 0577460119

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Povoľovacia činnosť obce ako stavebného úradu a služby pre verejnosť:

- vydáva územné rozhodnutia podľa §§ 32 až 42 stavebného zákona

- vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny podľa §§ 54 až 70 stavebného zákona s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych  stavebných úradov

- prijíma ohlásenia  na drobné stavby a stavebné úpravy a na  prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete  a vydáva  oznámenie  na ich uskutočnenie podľa §57 stavebného zákona 

- povoľuje terénne úpravy

- vydáva povolenia na umiestnenie informačné,  reklamné a  propagačné zariadenia v rámci stavebného zákona

- vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie podľa stavebného zákona

- povoľuje zmenu v užívaní stavby

- nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce, vypratanie stavby

- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení,

- rozhoduje o dodatočnom povolení stavby podľa §§ 88 až 93 stavebného zákona

- prerokúva priestupky občanov  a  správne delikty a ukladá sankcie podľa § 105 až 107 stavebného zákona

- vykonáva štátny stavebný dohľad podľa § 98 až 101 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona

- vedie evidenciu  a vydáva súpisné čísla stavieb

Správne poplatky - súbor na stiahnutie [RTF] 12kB

 

Posledná úprava Utorok, 16 August 2011 12:08