Pondelok, 16 Sep 2019

Oznámenie zabezpečenia prevádzky Materských škôl počas letných prázdnin

Mesto Medzilaborce Vám oznamuje zabezpečenie  prevádzky Materských škôl počas letných prázdnin. 

argaiv1549

Materská škola Duchnovičova Medzilaborce       od 01.07.2019 do 12.07.2019

Materská škola gen. Svobodu Medzilaborce       od 12.08.2019 do 23.08.2019            

Posledná úprava Piatok, 21 Jún 2019 07:02