Piatok, 18 Okt 2019

Zisťovanie IKT
Napísal Administrator   
Štvrtok, 25 Apríl 2019 10:17

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie

argaiv1514

 Vážení občania

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivých (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 160 obcí, medzi nimi aj naše mesto.

Zisťovanie sa uskutoční od 17. apríla do 31. mája 2019

 V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Posledná úprava Štvrtok, 25 Apríl 2019 10:19