Nedeľa, 22 Sep 2019

Oznámenie z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Napísal Administrator   
Streda, 03 Apríl 2019 14:49

Mesto Medzilaborce zverejňuje:

argaiv1954

- v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nemocnicu A. Leňa Humenné, a.s. Pozri/stiahni dokument [PDF] 59kB 

 

Mesto Medzilaborce, primátor mesta zverejňuje:

- zámer o predaji majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Vasilenka Pozri/stiahni dokument [PDF] 57kB

 

Posledná úprava Streda, 03 Apríl 2019 14:59