Nedeľa, 22 Sep 2019

Deň učiteľov 2019
Napísal Administrator   
Streda, 03 Apríl 2019 11:46

Významný deň, keď si pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského, je 28. marec a tento deň sa zároveň u nás stal spoločným sviatkom všetkých učiteľov. Práve tých, ktorí obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti, cibria talent, zveľaďujú zručnosti, podávajú pomocnú ruku hendikepovaným a dávajú šancu všetkým vstupovať cez školské zariadenia do života. Poslanie dobrého učiteľa či učiteľky  vystihuje práve Komenského odkaz: Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo Mesto Medzilaborce slávnostný aktív v piatok 29.3.2019 v dome kultúry.  V kultúrnom programe sa predstavil FS Topľan z Giraltoviec.

argaiv1954

 

 

Primátor mesta Medzilaborce  udeľuje pri príležitosti Dňa učiteľov  plaketu za dlhoročnú a obetavú pedagogickú prácu   na návrh riaditeľa  Základnej školy na ulici Duchnovičova

Mgr. Vladimírovi Cepkovi a Mgr. Tatiane Varcholovej

Na návrh riaditeľky  materskej školy na ulici gen. Svobodu udeľuje primátor mesta plaketu  pani Viere Gajdovej

Na návrh riaditeľky materskej školy na ulici  Duchnovičova primátor mesta udeľuje plaketu pani Viere Gavulovej a pani Natálii Šovarovej

Na návrh riaditeľa Gymnázia primátor mesta udeľuje plaketu  Mgr. Nadežde  Machejovej a Mgr. Darine Daňovej

Na návrh riaditeľky Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola primátor mesta udeľuje plaketu Mgr. Ľubici Dribňakovej, Ing. Valérii Bezekovej, Bc. Andrejovi Šteňkovi

Na návrh riaditeľky základnej školy na ulici Komenského udeľuje primátor mesta Ďakovný list Mgr. Ľubov Silaničovej, Mgr. Márii Poradovej, Mgr. Slávke Dimunovej, Zlatici Fejkovej pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj školstva v okrese Medzilaborce
Na návrh riaditeľa Základnej školy na ulici Duchnovičova udeľuje primátor mesta ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce  PaedDr. Stanislave Štefankovej.

A za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj školstva v okrese Medzilabnorce udeľuje primátor mesta ďakovný list Mgr. Fedorovi Silaničovi, Márii Kučmovej a Mgr. Anne Jakubíkovej.

Na návrh riaditeľa Základnej umeleckej školy A.Ljubimova udeľuje primátor mesta Ďakovný list Mgr. Alexandre Sivákovej pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce

Na návrh riaditeľky materskej školy na ulici gen. Svobodu udeľuje primátor mesta Ďakovný list  pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce  Natálii Nerhešovej.

Na návrh starostu obce Habura udeľuje primátor mesta Ďakovný list  Márii Gubovej pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce.

Na návrh starostu obce Radvaň nad Laborcom udeľuje primátor mesta Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce  Mgr. Miroslavovi Babinovi a Ing. Anne Huňarovej.

Na návrh starostu obce Čabiny udeľuje primátor mesta Ďakovný list Ľubici Gajdošovej pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce.

Na návrh riaditeľa gymnázia udeľuje primátor mesta Ďakovný list pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce  Ing. Slavke Fufaľovej.

Na návrh riaditeľky strednej odbornej školy polytechnickej A.Warhola udeľuje primátor mesta Ďakovný list  Ing. Anne Fecákovej pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce.

Na návrh riaditeľa Spojenej školy internátnej udeľuje primátor mesta Ďakovný list Mgr. Ivete Pirovej za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj školstva v okrese Medzilaborce.

Na návrh riaditeľky  detského domova  sv. Nikolaja udeľuje primátor mesta Ďakovný list PhDr. Ivete Uličnej a Ľudmile  Rusinkovej (centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja) pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce  a Mgr. Jane Taptičovej (redukačné centrum pre maloleté matky s deťmi sv. Nikolaja) pri príležitosti životného jubilea a za obetavú a tvorivú prácu a úspešný rozvoj  školstva v okrese Medzilaborce.

Posledná úprava Streda, 03 Apríl 2019 11:54