Piatok, 18 Okt 2019

Základné informácie
Napísal Administrator   
Streda, 16 Február 2011 14:19

MESTO MEDZILABORCE

argaiv1514

Informácie o webovom sídle

Oficiálnu webovú stránku mesta Medzilaborce www.medzilaborce-urad.sk vlastní a spravuje mesto Medzilaborce. Webová stránka bola daná do prevádzky v marci 2007 v súlade s pravidlami prístupnosti a za účelom poskytovania informácií z oblasti samosprávy, mestského úradu, školstva, kultúry, športu a z ďalších, pre návštevníkov, zaujímavých oblastí života mesta Medzilaborce. Od januára 2011 dochádza k postupným zmenám obsahu webovej stránky z dôvodu platnosti novej legislatívy a podľa pravidiel prístupnosti podľa Výnosu o štandardoch IS VS 312/2010 (účinnosť od 15.07.2010), vydaný 08.07.2010 v Zbierke zákonov. Niektoré časti stránky z uvedeného dôvodu nemusia spĺňať najnovšie kritériá platnej legislatívy, ich prepracovanie je z časového hľadiska náročné.V prípade problémov pri prezeraní stránok kontaktujte správcu webového sídla na adrese webmaster: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Správca a vlastník obsahu

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4

068 01 Medzilaborce

 IČO: 00323233

Číslo účtu: SK 48 0200 0000 0000 23028532

Mailové kontakty

Všeobecné inormácie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Podateľňa: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Primátor: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Technický prevádzkovateľ

WebSupport s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava

www.websupport.sk

Správaca obsahu webového sídla

E-mail: webmaster:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informácie o kompetenciách

Mesto Medzilaborce je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom  Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mesto Medzilaborce spravuje:

-         Mestský úrad

-         Matričný úrad

-         Stavebný úrad

Mesto Medzilaborce je zriaďovateľom

  1. A)    Školy:  

1. Materská škola / MŠ /, Ulica gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce

2. Materská škola /MŠ /,  Ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

3. Základná umelecká škola, Mierová 328/8, 068 01 Medzilaborce

4. Základná škola, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

5. Základná škola, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

  1. B)    Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia

1. Školský klub detí / ŠKD / pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce

2. Školský klub detí / ŠKD / pri ZŠ Ul. Komenského 135/6, Medzilaborce

3. Centrum voľného času, Ul. gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce

  1. C)    Školské účelové zariadenia:

1. Školská jedáleň  pri MŠ, Ul. gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce

2. Školská jedáleň  pri ZŠ, Ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce 

3. Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Komenského 135/6, Medzilaborce                                

    DMestské kultúrne stredisko

    E/   Mestská knižnica

Posledná úprava Sobota, 01 Apríl 2017 20:53