Piatok, 24 Mar 2017

Základné informácie
Napísal Administrator   
Streda, 16 Február 2011 14:19

MESTO MEDZILABORCE

argaiv1754

Informácie o webovom sídle

Oficiálnu webovú stránku mesta Medzilaborce www.medzilaborce-urad.sk vlastní a spravuje mesto Medzilaborce. Webová stránka bola daná do prevádzky v marci 2007 v súlade s pravidlami prístupnosti a za účelom poskytovania informácií z oblasti samosprávy, mestského úradu, školstva, kultúry, športu a z ďalších, pre návštevníkov, zaujímavých oblastí života mesta Medzilaborce. Od januára 2011 dochádza k postupným zmenám obsahu webovej stránky z dôvodu platnosti novej legislatívy a podľa pravidiel prístupnosti podľa Výnosu o štandardoch IS VS 312/2010 /účinnosť od 15.07.2010/, vydaný 08.07.2010 v Zbierke zákonov. Niektoré časti stránky z uvedeného dôvodu nemusia spĺňať najnovšie kritériá platnej legislatívy, ich prepracovanie je z časového hľadiska náročné.V prípade problémov pri prezeraní stránok kontaktujte správcu webového sídla na adrese webmaster: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Správca a vlastník obsahu

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4

068 01 Medzilaborce

 IČO: 00323233

Číslo účtu: 23028532/0200

Mailové kontakty

Všeobecné inormácie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Podateľňa: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Primátor: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Technický prevádzkovateľ

SZM.com, s.r.o., Košice
Popradská 68
040 11 Košice
tel./fax./zázn.: 055/6405146

www.szm.com

Správaca obsahu webového sídla

E-mail: webmaster:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informácie o kompetenciách

Mesto Medzilaborce je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom  Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mesto Medzilaborce spravuje:

-         Mestský úrad

-         Matričný úrad

-         Stavebný úrad

Mesto Medzilaborce je zriaďovateľom

  1. A)    Školy:  

1. Materská škola / MŠ /, Ulica gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce

2. Materská škola /MŠ /,  Ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

3. Základná umelecká škola, Mierová 328/8, 068 01 Medzilaborce

4. Základná škola, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

5. Základná škola, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce

  1. B)    Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia

1. Školský klub detí / ŠKD / pri ZŠ Ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce

2. Školský klub detí / ŠKD / pri ZŠ Ul. Komenského 135/6, Medzilaborce

3. Centrum voľného času, Ul. gen. Svobodu 675/23, 068 01 Medzilaborce

  1. C)    Školské účelové zariadenia:

1. Školská jedáleň  pri MŠ, Ul. gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce

2. Školská jedáleň  pri ZŠ, Ul. Duchnovičova 480/29, Medzilaborce 

3. Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Komenského 135/6, Medzilaborce                                

    DMestské kultúrne stredisko

    E/   Mestská knižnica

Posledná úprava Utorok, 16 August 2011 12:10