Piatok, 19 Júl 2019

Oznámenie
Napísal Administrator   
Utorok, 12 Február 2019 10:45

Mesto Medzilaborce oznamuje všetkým občanom s trvalým pobytom v meste Medzilaborce, že v dňoch 14.02.2019 až 19.02.2019 bude prebiehať roznášanie oznámení o mieste a čase konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019 v čase od 07.00. hod do 22.00 hod.

argaiv1768

Ak po tomto termíne niekomu toto oznámenie nebolo doručené na adresu jeho trvalého bydliska (z dôvodu neoznačenej poštovej schránky, či rodinného domu), môže si ho vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Medzilaborciach, evidencia pobytu obyvateľov (1.poschodie, kancelária č. 15).

Mesto Medzilaborce zároveň oznamuje občanom mesta Medzilaborce,  ktorí   majú   trvalý   pobyt  na  adrese:  Medzilaborce (občania bez trvalého pobytu na konkrétnej adrese), že ich volebná miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 16.03.2019 je na Mestskom úrade Medzilaborce, Mierová 326/4, okrsok č.3.

PhDr. Vladimíra Begeniová

vedúca odboru

Posledná úprava Utorok, 12 Február 2019 10:53