Pondelok, 16 Sep 2019

Dreviny 2019
Napísal Administrator   
Piatok, 04 Január 2019 07:57

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 03.01.2019 GlassLPS, s.r.o. Dobrianskeho 56, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č.1087/2 k.ú. Medzilaborce

argaiv1549

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 18.02.2019 Obec Habura,  067 52 Habura, č. parcely KNC č. 240/2, k.ú. Habura

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 11.03.2019 Mesto Medzilaborce - MUDr. Tatiana Cepková  ul. Čsl. armády 149/25 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 1236/1, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 17.06.2019 Obec  Radvaň nad Laborcom,  067 01 Radvaň nad Laborcom, č. parcely KNE č. 887, k.ú. Radvaň nad Laborcom

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 02.08.2019 Mesto Medzilaborce - Pasienková spoločnosť Borov s.r.o., Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, č. parciel KNC č. 396/2, 392/1, 396/1, 397/3, 403/1, 404, 405, 406, 407, 408/1, 408/2, 410, 409/1, 411, 392/4, 395/1, 395/2, 364, 363, 366, 379/1, 362/1, 385, 352, 353, 355, 356, 354, 389, 390, 391, 371, 377/1, 381, 347, 358, 370, 386, 462/1, 451/2, 360 k.ú. Borov

Posledná úprava Pondelok, 05 August 2019 12:21