Pondelok, 24 Jún 2019

Z úcty k Vám
Napísal Administrator   
Streda, 31 Október 2018 09:45

Úcta človeka k človeku by mala byť samozrejmosťou života. Veď človek predstavuje najdokonalejšieho tvora na Zemi. Má cit, rozum, tvorí hodnoty, a stále sa zdokonaľuje. Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa  roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba,  keď sa v nej zrazu ocitneme.

argaiv1158

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa 25.10.2018 v dome kultúry uskutočnil koncert pod názvom Z úcty k Vám. V úvode všetkých prítomných pozdravil primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský, ktorý všetkým prítomných poďakoval za celoživotnú prácu a zaželal, aby jeseň života prežili v pokoji a šťastí.

 

V kultúrnom programe sa predstavil spevácky zbor pri Základnej umeleckej škole A. A. Ljubimova, spevácka skupina Lelija a ľudová hudba Sokoly.


Posledná úprava Streda, 31 Október 2018 09:51