Štvrtok, 18 Apr 2019

Oznámenie
Napísal Administrator   
Streda, 10 Október 2018 11:29

Mesto Medzilaborce oznamuje všetkým občanom s trvalým pobytom v meste Medzilaborce, že v dňoch od 05.10.2018 do 16.10.2018 bude prebiehať roznášanie Oznámení o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 v čase od 07.00. hod do 22.00 hod.

argaiv1225

Ak po tomto termíne niekomu toto oznámenie nebolo doručené na adresu jeho trvalého bydliska (z dôvodu neoznačenej poštovej schránky, či rodinného domu ), môže si ho vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Medzilaborciach, evidencia pobytu obyvateľov (1.poschodie, kancelária č. 15).

Mesto Medzilaborce zároveň oznamuje občanom mesta Medzilaborce,  ktorí   majú   trvalý   pobyt  na  adrese:  Medzilaborce (občania bez trvalého pobytu na konkrétnej adrese), že ich volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10.11.2018 je na Mestskom úrade Medzilaborce, Mierová 326/4, volebný okrsok č.3.