Streda, 16 Jan 2019

Rokovali členovia SZPB
Napísal Administrator   
Streda, 26 Január 2011 15:27

1.Poznávať históriu svojho regiónu a oživovať spomienky na osudové obdobie  svojho mesta, je jednou z prioritných úloh ZO SZPB v Medzilaborciach.

argaiv1771

 

Pamätníci mesta Medzilaborce majú v živej pamäti udalosti oslobodzovacích bojov mesta a regiónu. Tieto vojnové udalosti poskytli a aj stále poskytujú vhodné predpoklady pre dôstojné konanie rokovaní členov SZPB. Na týchto princípoch dňa 15. Januára t.r. sa konalo rokovanie členov SZPB  v Medzilaborciach. ZO SZPB v Medzilaborciach je najpočetnejším občianskym združením  mesta a okresu. Jeho riadna schôdza sa konala za účasti primátora mesta Medzilaborce a poslanca Prešovského samosprávneho kraja  Ing. Ivana Soleja, ako aj za účasti člena ÚR SZPB a tajomníka Oblastného výboru SZPB Ing. Petra Hrinka. Predseda ZO SZPB Vladimír Šmiga v hodnotiacej správe kladne hodnotil aktivitu výboru ZO SZPB. Poukázal na to, že vďaka účinnej spolupráci s jednotlivými inštitúciami mesta a s Oblastným výborom SZPB darí sa okrem iného konať s úspechom stretnutia s významnými osobnosťami spoločenského života, ako aj dôstojné konanie spomienkových osláv.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Posledná úprava Štvrtok, 27 Január 2011 15:26