Štvrtok, 18 Apr 2019

56. FKaŠ - vyhodnotenie
Napísal Administrator   
Piatok, 06 Júl 2018 11:26

Byť na festivale v Medzilaborciach je príležitosť stretnúť sa s kamarátmi, priateľmi a známymi a napokon aj ten folklór je najpôsobivejší vtedy, keď radosť z neho zdieľame spoločne.

argaiv1225

Už po 56. krát sa rozozvučali hlasy a tóny  hudby na medzilaboreckom festivale kultúry a športu. Podujatie zorganizovalo Mesto Medzilaborce v spolupráci s Rusínskou obrodou na Slovensku. Program rozdelený do dvoch dní bol ladený tak, aby si v ňom každý našiel to svoje, čo poteší srdce i oči.

 

Folklór -  hudba, pieseň tanec, puto k rodnej zem , puto k našim predkom, návrat do čias detstva, návrat do života našich otcov a materi. Folklórom naši predkovia vypovedali o svojom živote, boli skromní a málovravní, neraz viac vyspievali, ako vyrozprávali. Ľudová pieseň, to bol ich život, ňou vypovedali o svojom údel, o svojej práci, radostiach, starostiach, záchvevoch svojej duše. Do piesne vkladali svoje ťažké životné osudy, ktoré prežívali sami, s rodinou, dedinou, domovom, ale aj záblesky ľudského šťastia ,optimizmu túžob i radosti.

Tieto myšlienky sme sa snažili dostať aj na náš festival, ktorý sa konal v dňoch 23-24.6.2018 na mestskom amfiteátri. Náš festival bol dôkazom toho, že naši rodičia a prarodičia skutočne žili piesňou, hlboko prežívali jej obsah, trpeli aj radovali sa v nej. Pieseň, to bolo čaro ich života, našli v nej krásu hudby a poézie. Pieseň sa im hlboko zapísala do ich sŕdc.

Náš festival začal už v piatok 22.6.2018 medzinárodným sympóziom rezbárov, ktorí pre naše mesto pripravovali počas troch dni  Betlehem a sochu Švejka.

V sobotu 23.6.2018 sme začali festival o 15,00 hod. reprezentačným vystúpením dychového orchestra z Humenného  pred mestským úradom. Nasledoval slávnostný sprievod  do amfiteátra. V prvej časti festivalového programu sa predstavili  mažoretky, pri CVČ,  deti materskej školy na ulici  Duchnovičova, materskej školy gen.Svobodu, ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského a  Základná umelecká škola A. A. Ljubimova.

Ďalej program pokračoval vystúpením folklórnych skupín Krásnobrodčanka, Sosna, hostia z Mukačeva, laureáti Spevov môjho rodu a FS Chemlon.

V hlavnej časti sobotňajšieho programu vystúpil PUĽS, Babkiny vnuki, Drišľak, Adam Ďurica a Modus. Nezabudnuteľný zážitok mali diváci z ohňostroja, ktorý bol ohromujúci a nezabudnuteľný. Slávnostným príhovorom všetkých prítomných pozdravil primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský.

Program druhého záverečného dňa 56. Festivalu kultúry a športu   začal v nedeľu o 13,30 hodine,  kde naša história, naša kultúra, naše nádherné ľudové tance  boli odprezentované skvelými folklórnymi súbormi a sólistami: ŽSS Skeľušan – ČR, Glodfamilly, FS Kamjana, Kalina, Babkiny vnuki, Lelija, Labirsky beťare, trio Kantar, FS Dúbrava, Rusínske trio, Rusín čendeš orchestra, Lady colors. Záver tohoročného festivalu patril populárnej skupine IMT SMILE.

Ľudové piesne, hudba, tance, kroje sú veľmi rozmanité, odlišné v každom regióne, majú v sebe poéziu i výbušný temperament. Reprezentantom tohto bohatstva  boli účinkujúci 56. Ročníka Festivalu kultúry a športu Medzilaborce 2018.

Každý rok si takýmto spôsobom spomíname nielen  na unikátnu a nezabudnuteľnú krásu folklóru, ale na medzilaboreckom festivale sme mali možnosť vidieť a počuť populárnych hudobných skupín.

Každý rok sa takýmto spôsobom vraciame niekoľko storočí dozadu, do dediniek ukrytých medzi kopcami a pripomíname si dávnu minulosť otcov a materí.

Preto si zachovajte svoje tradičné hodnoty, svoju priamu a otvorenú slovenskú dušu žijúcu z ľudovej kultúry a zachráňme aspoň to posledné.

Touto cestou patrí všetkým účinkujúcim naše úprimné poďakovanie.

Hovoreným slovom tohtoročný festival sprevádzali Miriam Mudríková a Vladimír Tarča.

Športová časť

23.06.2018

24.06.2018

Kultúrna časť

23.06.2018

24.06.2018

Medzinárodné sympózium rezbárov

 

Posledná úprava Piatok, 06 Júl 2018 11:34