Piatok, 15 Feb 2019

Stretnutie po 50 rokoch SVŠ Medzilaborce (1967/1968)
Napísal Administrator   
Utorok, 26 Jún 2018 09:34

V piatok 22. júna 2018 v predvečer Festivalu kultúry a športu v Medzilaborciach sa uskutočnilo stretnutie abiturientov Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Medzilaborciach ročník 1967/1968 – pomaturitné stretnutie po 50 rokoch. Bolo to už 10. stretnutie a počtom prítomných najbohatšie stretnutie. Prišli spolužiaci z Čiech (Ml Boleslav) cez  Senec či Piešťan po Medzilaborce.

argaiv1468

Primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský prijal všetkých absolventov v obradnej sieni  mestského úradu. V príhovore pripomenul bohatú tradíciu školy od Ruského gymnázia založeného v r.1945 do súčasnosti. Pri tejto vzácnej príležitosti každý absolvent prijal Pamätný list primátora mesta, zapísal sa do Kroniky mesta a dostal bohatý spomienkový dar. Za prítomných sa poďakoval Mgr. Alexander Franko, ktorý pripomenul, že sme počas 50 rokov zostali hrdí na naše mesto – Medzilaborce, kde sme  prežili krásne stredoškolské roky a kde sme získali veľmi dobré vzdelanie, ktoré sme zúročili v ďalšom štúdiu a aktívnej práci. Všetci prítomní na čele s triednym učiteľom profesorom Vasiľom Lattom podporili úsilie mestského úradu zachovať ďalšiu existenciu miestneho gymnázia, ktoré vo výchove a vo vzdelaní má nezastupiteľné miesto v živote mesta a okresu. Prijatie sa ukončilo v neformálnej besede pri pohári so šampanským. V ďalšej časti pri samotnom posedení pokračovali prítomní s partnermi v družnej debate, v spomienkach aj pri pesničkách. Úvod patril spoločnému spevu Gaudeamus igitur i Živite ľudije – mnohaja lita. Spomenuli sme si na tých, ktorí už sú na pravde božej, aj  na tých, ktorí pre rôzne príčiny nemohli pricestovať. Prípitok predniesol triedny učiteľ Vasiľ Latta. Bolo to vyjadrenie človeka s bohatými skúsenosťami a ešte väčšou chuťou ďalej byť prospešný. Pekná výzva aj pre nás.  Ďakujeme riaditeľovi Eurohotela Mgr. Milošovi Kohutovi a personálu Eurohotela za vytvorenie výborných podmienok a podania chutného menu, ktoré umocnili priateľskú atmosféru pomaturitného posedenia. Potešilo hlavne vyjadrenie prítomných pokračovať v ďalších pravidelných  stretnutiach.