Pondelok, 24 Jún 2019

Vyhliadkový vláčik pre Medzilaborce
Napísal Administrator   
Utorok, 29 Máj 2018 16:45

Dňa 30. apríla 2018 mesto Medzilaborce podalo spoločne s mestom Krosno projekt s názvom „Modernizácia infraštruktúry pre multimodálnu dopravu v Krosne a Medzilaborciach. Jedná sa o projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

argaiv1158

Hlavnou aktivitou projektu za mesto Medzilaborce je zakúpenie vyhliadkového vláčika (1 lokomotíva + 2 vagóny pre 40 osôb). Tento vláčik bude pristavený pri Múzeu moderného umenia Andyho Warhola a bude jazdiť po meste a jeho blízkom okolí, kde sa nachádzajú pamiatky rôzneho druhu (Krásny Brod – Monastier, Habura, Kalinov a pod.).

Ďalšou aktivitou je zakúpenie a nainštalovanie dvoch elektronických tabúľ s odchodmi vlakov a autobusov na veľkej a malej železničnej stanici.

Poslednou aktivitou je vybudovanie troch nových autobusových zastávok (pri Múzeu moderného umenia Andyho Warhola, pri veľkej a malej železničnej stanici).

Celkové oprávnené výdavky rozpočtu projektu za mesto Medzilaborce budú vo výške 364 308,00 €, nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkového rozpočtu, t.j. 346 092,60 € a výdavky mesta Medzilaborce činia 18 215,40 €, t.j. 5% z celkového rozpočtu.


Posledná úprava Utorok, 29 Máj 2018 16:54