Pondelok, 24 Jún 2019

Májové dni mesta Medzilaborce
Napísal Administrator   
Štvrtok, 24 Máj 2018 12:33

Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne v mesiaci máj v našom meste konajú Májové dni mesta, ktoré sú bohaté na množstvo podujatí. Inak tomu nebolo ani  tento rok, ktoré sa konali v dňoch   11. a  12. mája 2017 na Laboreckej ulici, kde už na Medzilaborčanov čakali stánky plné lákavého jedla a tovaru.

argaiv1158

Narodenie dieťatka je radosťou nielen pre rodičov, širšiu rodinu, ale aj pre naše mesto. V piatok, 11. mája   sa na MsÚ v Medzilaborciach konala milá slávnosť  – Uvítanie malých Medzilaborčanov do života.  Primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský si deti a ich rodičov uctil svojím príhovorom a po krátkom programe deti Materskej školy  na ulici Gen. Svobodu, materskej školy na ulici Duchnovičova a  Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova  im odovzdal pamätný list a spomienkový darček na túto milú udalosť.  V závere nasledoval  zápis do pamätnej knihy mesta. Želáme im, aby ich  deti boli zdravé, silné, aby prežili radostné detstvo.

O 17,00 hodine   sa pri príležitosti Dňa matiek v dome kultúry uskutočnil v rámci Májových dní mesta koncert pod názvom  Z klenotnice rusínskeho folklóru. V programe vystúpil FS Vihorlat a folklórna skupina Sosna. Hovoreným slovom sprevádzal Vladimír Tarča. Svojimi prekrásnymi vystúpeniami prejavili svoju  úctu a lásku všetkým  matkám, lebo ,,Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život.“.

V rámci Májových dní mesta sa v sobotu od rána na Laboreckej ulici konala  súťaž vo varení gulášu. Súťažili 4 družstvá: družstvo Mestského úradu, Okresného úradu, zástupcovia Rusínskej obrody a strany SNS . Nálada bola výborná, súťažiaci mali okolo seba veľa priaznivcov.  Porota po ochutnávke vyhodnotila víťazov nasledovne: cenu za ,,najchutnejší guláš “ získalo družstvo Okresného úradu, cenu za ,,najfarebnejší guláš “ získal Mestský úrad, cenu za „najlákavejší guláš“ získalo družstvo Rusínskej obrody a cenu za „najštipľavejší guláš“ SNS.

Záver tohoročných májových dní patril Divadlu A.Duchnoviča z Prešova, ktoré sa o 17,00 hodine prestavilo v dome kultúry hrou Havaj.

Veríme, že táto akcia potešila Medzilaborčanov , a že sa už teraz všetci, ktorí  sa zúčastnili Májových dni mesta tešia na ďalší ročník.

 

Pietny akt kladenia vencov

Uvítanie etí do života

Trhy a ochutnávka gulášu

Koncert ku dňu matiek

Súťaž vo varení gulášu a ochutnávka

 

 

MÁJOVÉ DNI MESTA MEDZILABORCE 2018

Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne v mesiaci máj v našom meste konajú Májové dni mesta, ktoré sú bohaté na množstvo podujatí. Inak tomu nebolo ani  tento rok, ktoré sa konali v dňoch   11. a  12. mája 2017 na Laboreckej ulici, kde už na Medzilaborčanov čakali stánky plné lákavého jedla a tovaru.

Narodenie dieťatka je radosťou nielen pre rodičov, širšiu rodinu, ale aj pre naše mesto. V piatok, 11. mája   sa na MsÚ v Medzilaborciach konala milá slávnosť  – Uvítanie malých Medzilaborčanov do života.  Primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský si deti a ich rodičov uctil svojím príhovorom a po krátkom programe deti Materskej školy  na ulici Gen. Svobodu, materskej školy na ulici Duchnovičova a  Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova  im odovzdal pamätný list a spomienkový darček na túto milú udalosť.  V závere nasledoval  zápis do pamätnej knihy mesta. Želáme im, aby ich  deti boli zdravé, silné, aby prežili radostné detstvo.

O 17,00 hodine   sa pri príležitosti Dňa matiek v dome kultúry uskutočnil v rámci Májových dní mesta koncert pod názvom  Z klenotnice rusínskeho folklóru. V programe vystúpil FS Vihorlat a folklórna skupina Sosna. Hovoreným slovom sprevádzal Vladimír Tarča. Svojimi prekrásnymi vystúpeniami prejavili svoju  úctu a lásku všetkým  matkám, lebo ,,Kde je mama, tam je domov, tam sú láska a život.“.

V rámci Májových dní mesta sa v sobotu od rána na Laboreckej ulici konala  súťaž vo varení gulášu. Súťažili 4 družstvá: družstvo Mestského úradu, Okresného úradu, zástupcovia Rusínskej obrody a strany SNS . Nálada bola výborná, súťažiaci mali okolo seba veľa priaznivcov.  Porota po ochutnávke vyhodnotila víťazov nasledovne: cenu za ,,najchutnejší guláš “ získalo družstvo Okresného úradu, cenu za ,,najfarebnejší guláš “ získal Mestský úrad, cenu za „najlákavejší guláš“ získalo družstvo Rusínskej obrody a cenu za „najštipľavejší guláš“ SNS.

Záver tohoročných májových dní patril Divadlu A.Duchnoviča z Prešova, ktoré sa o 17,00 hodine prestavilo v dome kultúry hrou Havaj.

Veríme, že táto akcia potešila Medzilaborčanov , a že sa už teraz všetci, ktorí  sa zúčastnili Májových dni mesta tešia na ďalší ročník.

 

 

Posledná úprava Piatok, 08 Jún 2018 14:01