Streda, 16 Jan 2019

13. ročník prednesu duchovnej poézie a prózy
argaiv1771
Napísal Administrator   
Pondelok, 30 Apríl 2018 11:55
Posledná aprílová sobota bola venovaná 13. ročníku Prednesu duchovnej poézie, prózy a spevu, ktorý sa konal v priestoroch detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach. Tridsiati súťažiaci predniesli svoje príspevky v slovenskom, cirkevnoslovanskom či rusínskom jazyku. A naozaj si dali záležať. Recitácia či spev sa niesli zväčša v duchu Kristovho vzkriesenia a vyvolávali v nás hlboký duchovný, ale aj umelecký zážitok. Celý program sa začal modlitbou v kaplnke sv. Nikolaja a pokračoval občerstvením. Následne prišiel na rad samotný prednes príspevkov. Zastúpené boli všetky vekové kategórie. Od malých detí a školákov, ktorí nás prekvapili svojou odvahou, až po stredoškolákov a dospelákov, ktorí sa blysli svojou bezchybnou pamäťou. Po poučnom slove otcov duchovných Alexandra Zalevského a Jána Biloruského nasledoval obed, počas ktorého sa porota v zložení: otec duchovný Pavol Kačmár, matuška Ľudmila Biloruská a otec duchovný Dušan Skonc, odobrala vyhodnotiť súťaž. Hodnotenie bolo náročné. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní, preto sa stalo, že sme mali zastúpené dve tretie, druhé alebo prvé miesta, a to hlavne v speve. Spev bol veľmi živý a pútavý, ani nevieme ako, a spievali sme spolu so súťažiacimi. Výhercovia boli odmenení rôznymi vecnými duchovnými darmi, ktoré im budú slúžiť na modlitebnú pamiatku. Touto cestou ďakujeme štedrým darcom: Mestu Medzilaborce a pánovi primátorovi Ing. Vladislavovi Višňovskému, pani riaditeľke Detského domova sv. Nikolaja PhDr. Dagmar Hučkovej, kuratorskému zboru Pravoslávnej cirkevnej obce v Medzilaborciach, VÚB, Prvej stavebnej sporiteľni, Slovenskej sporiteľni, Prima banke, Poisťovni Kooperativa, Orange, pani Neonile Vargovej, pani Zuzane Pirnikovej, pánovi Matúšovi Černegovi, pani Ivane Niezňanskej, pánovi Stanislavovi Šarákovi, pánovi Miroslavovi Mihaličovi, pánovi Milanovi Čánimu. Prednes zakončili povzbudivé slová prezidenta Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku Lukáša Polakoviča. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme. A na budúci rok veľmi radi uvidíme aj nové tváre. Tešíme sa na vás!