Piatok, 22 Mar 2019

Štatistické zisťovanie
Napísal Administrator   
Štvrtok, 12 Apríl 2018 10:19

Štatistický úrad Slovenskej republiky

argaiv1408

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle

a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

Vážení občania

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov /IKT/. Cieľom tohto zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

 

Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4600 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 19.apríla do 31. mája 2018

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré  v rámci tohto zisťovania budú poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Posledná úprava Štvrtok, 12 Apríl 2018 13:58