Piatok, 22 Mar 2019

Deň učiteľov
Napísal Administrator   
Streda, 28 Marec 2018 14:19

Každá profesia je pre spoločnosť potrebná a ušľachtilá. No len máloktoré povolanie nesie so sebou posolstvo. Tak ako je poslaním lekára zachraňovať ľudské životy a prinavracať zdravie, rovnako zmysluplné je vzdelávať deti a formovať z nich všestranné a kultúrne osobnosti. Odovzdávať vedomosti a dávať lásku je veľmi veľká a zodpovedná vec, ale je to tá najkrajšia cesta k poznaniu detskej duše. Cesta, ktorá určite nie je najľahšia a vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, obety a sebakontroly.

argaiv1408

 

Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo robí celý život, nerobí zbytočne. Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo 28.3.2018 Mesto Medzilaborce  slávnostnú akadémiu, ktorá sa začala o 11,00 hodine v obradnej sieni Mestského úradu. Pri tejto príležitosti primátor mesta udelil za dlhoročnú a obetavú pedagogickú prácu   pamätnú plaketu – Mgr. Anne Hučkovej, Mgr. Antonovi Hošákovi, Irene Bučkovej - ZŠ na ulici Komenského, Mgr. Márii Džupunovej - Spojená škola internátna a RNDr. Michalovi Vladovičovi  -  ZŠ s MŠ  Radvaň nad/Lab.

Pri príležitosti životného jubilea a za obetavú pedagogickú prácu udelil primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský ďakovný list: Mgr. Fedorovi Silaničovi, Mgr. Viktorovi Cilipovi, Mgr. Vladimírovi Dembickému, Mgr. Dane Murdzikovej, Mgr. Renáte Ondrášikovej – ZŠ Duchnovičova, Mgr. Dáši Kocurišinovej, Natálii Šovárovej – MŠ Duchnovičova, PaedDr. Viere Bejdovej, Mgr. Márii Niskáčovej – Gymnázium, Mgr. Stanislavovi Protivňakovi, Ing. Valérii Bezekovej, Ing. Stanislavovi Murdziovi – Stredná odborná škola A. Warhola

Za aktívnu prácu a rozvoj školstva v okrese Medzilaborce primátor mesta udelil ďakovný list: Mgr. Andrejovi Savkovi, Mgr. Andrei Vagaskej – ZŠ Duchnovičova, Michaele Sušinovej DiS. art., Ing. Kataríne Cepkovej Martinákovej DiS. art. – ZUŠ A.A. Ljubimova, Viere Gajdovej – MŠ gen. Svobodu,

Slávnostný deň súčasným učiteľom, ale aj bývalým spríjemnili  kultúrnym programom v dome kultúry  o 17,00 hod. žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova, Labirsky beťare a FS Kamjana.

Ďakujeme za každodennú prácu, za hodiny strávené za katedrou, čas pri opravovaní písomiek a príprav na hodinu. Do ďalšej práce Vám želáme nielen veľa trpezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: aby sa Vaša práca stretla s morálnym ohodnotením zo strany spoločnosti.

Posledná úprava Streda, 28 Marec 2018 14:55