Pondelok, 16 Sep 2019

Dreviny 2018
Napísal Administrator   
Streda, 17 Január 2018 16:12

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 03.01.2018 TYPTON, s.r.o. Dobrianskeho 1, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č.1013/1 k.ú. Medzilaborce

argaiv1549

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 22.01.2018 VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, č. parcely KNC č.393 k.ú. Borov

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 06.03.2018 Mesto Medzilaborce - Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, ul. Kpt. Nálepku č. 369/5 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 953, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 13.03.2018 Mesto Medzilaborce - Štefan Lecák, ul. Komenského č. 127/11 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 599/11, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 16.10.2018 Mesto Medzilaborce - Alexander Černega  Borov č. 102, 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 392/1, k.ú. Borov

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 12.11.2018 Mesto Medzilaborce - Pavel Mihalič ul. Gen. Svobodu 131/19 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 677, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 14.11.2018 Mesto Medzilaborce - Emil Kavčák ul. Duchnovičova 566/82 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 374, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 23.11.2018 Obec Radvaň nad Laborcom,  067 01 Radvaň nad Laborcom, č. parcely KNC č. 426, k.ú. Radvaň nad Laborcom

Posledná úprava Piatok, 03 Máj 2019 07:26