Streda, 16 Jan 2019

Mesto zrekonštruovalo Zámočnícku ulicu
Napísal Administrator   
Streda, 20 December 2017 09:19

argaiv1771

V mesiaci október 2017 mesto Medzilaborce zrealizovalo projekt pod názvom Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach. Cieľom projektu bolo zlepšiť technické vybavenie marginalizovanej rómskej komunity na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach a to rekonštrukciou základnej technickej infraštruktúry – miestnej komunikácie k ich obydliam, k budove, v ktorej sa nachádza Komunitné centrum a kancelária terénnych sociálnych pracovníkov, k budúcej novej materskej škole a budúcim novým bytom nižšieho štandardu. Týmto projektom sme zlepšili technické vybavenie a čiastočne vyriešili aj hygienickú stránku obyvateľov tejto ulice.

Celková výška výdavkov na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Zámočníckej ulici predstavovala sumu 12 086,59€. Finančnú dotáciu v hodnote 7 000,00€ poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, nakoľko mesto Medzilaborce je v zozname 150 obcí Slovenska, ktoré majú byť prioritne riešené Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Zvyšnú sumu vo výške 5 086,59 € mesto Medzilaborce financovalo z vlastných zdrojov.

Po skončení financovania projektu bude nasledovať výstavba materskej školy na Zámočníckej ulici, ďalej to bude výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu taktiež na tejto ulici. V neposlednom rade to bude aj komplexná rekonštrukcia Komunitného centra.

Posledná úprava Streda, 20 December 2017 09:29