Piatok, 20 Júl 2018

Zverejnenie zámeru o zámene majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
argaiv1243
Napísal Administrator   
Pondelok, 17 Júl 2017 09:53
Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť Pozri/stiahni dokument [PDF] 45kB
Posledná úprava Pondelok, 17 Júl 2017 09:57