Streda, 23 Máj 2018

Stavanie májov v našom meste
Napísal Administrator   
Streda, 03 Máj 2017 10:23

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

argaiv1314

 

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

V piatok 28. apríla  sa pred Mestským úradom zišli deti materských škôl, základných škôl a detských domovov, aby si pripomenuli peknú tradíciu stavania mája, ktorá tak trocha v predchádzajúcom období upadla do zabudnutia.

Podujatie  otvorila vedúca  organizačného odboru PhDr. Vladimíra Begeniová, ktorá všetkých prítomných privítala. Do tejto akcie sa zapojili družstvá detí z MŠ na ul. Duchnovičova, MŠ  na ul. Gen. Svobodu, ZŠ Duchnovičova, ZŠ Komenského a DD sv. Nikolaja. Najväčší máj pomáhali deťom ozdobovať pracovníčky MsÚ.

Všetkých päť družstiev pripravilo naozaj krásne máje, ktoré boli potom spolu aj s tým najväčším umiestnené pred Mestským úradom, kde všetkým Medzilaborčanom pripomenú túto krásnu tradíciu.

Za svoju  námahu boli všetci  odmenení  sladkosťami.

Touto  krásnou akciou sme v našom meste otvorili tradičné  Májové dni mesta, ktoré budú v priebehu mesiaca pokračovať niekoľkými zaujímavými podujatiami. Veríme, že potešia a zaujmú  celú  širokú verejnosť.

 

 

viac foto na:

https://www.facebook.com/pg/Mesto-Medzilaborce-1640703459541980/photos/?tab=album&album_id=1891157527829904

Posledná úprava Streda, 03 Máj 2017 10:27