Streda, 23 Máj 2018

Oslava dňa učiteľov
Napísal Administrator   
Pondelok, 03 Apríl 2017 19:54

Deň učiteľov je významný deň, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí. Učiteľské povolanie je náročné, ale príťažlivé, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti.

argaiv1959

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ.

Každý z nás mal svoju prvú pani učiteľku, ktorú miloval pre jej  láskavosť, múdrosť, ochotu pomáhať v prvých krokoch veľkého sveta, ktorým sa pre malého nesmelého prváčika stala škola. Možno na niektorých učiteľov po rokoch zabudneme, ale prvá pani učiteľka, na tú sa jednoducho nezabúda.

Hovorí sa, – a minulosť to mnohokrát potvrdila – že učiteľ je svedomím národa. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou.

Na prvej priečke stojí učiteľ milujúci deti i svoju prácu, hrdý na svoje poslanie a výsledky svojich žiakov, tolerantný k nedostatkom a slabostiam rodičov i žiakov, dôsledný v nárokoch na svoje výkony i výkony zverených žiakov, rešpektujúci individualitu žiakov i kolegov, tvorivý v hľadaní metód a foriem práce.

Slávnostným príhovorom prítomných učiteľov pozdravil primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský a predsedníčka Rady základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v regióne Medzilaborce pani Vlasta Bajajová.

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta udelil za dlhoročnú prácu a rozvoj školstva v okrese Medzilaborce  pamätnú plaketu – Oľge Kapráľovej, Ľubici Bačovej a Ľubomírovi Onačilovi.

Pri príležitosti životného jubilea a za obetavú pedagogickú prácu udelil primátor mesta ďakovný list: Irene Bučkovej, Viere Hapštákovej, Mgr. Tatiane Varcholovej, Anne Harasimovej, Mgr. Anne Jakubíkovej, Mgr. Ivane Jakubíkovej, Márii Kučmovej, Mgr. Darine Daňovej, PhDr. Márii Miškocovej, Mgr. Ľubici Dribňakovej, Bc. Andrejovi Štenkovi, Mgr. Jozefovi Bučkovi, Marte Čobirkovej, Ing. Vladislavovi Fejovi, Márii Kulikovej.

Za aktívnu prácu a rozvoj školstva v okrese Medzilaborce primátor mesta udelil ďakovný list: Mgr. Anne Meľuchovej, Bc. Ľubov Gubovej, RNDr. Ivanovi Štefankovi, Mgr. Andrei Vagaskej, Ing. Miroslavovi Zozuľákovi, Ing. Zdenke Vladykovej, Adriáne Muskurišinovej, Erike Šantovej.

Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského Mgr. Milanovi Bajajovi in memoriam, za dlhoročnú a obetavú prácu a rozvoj školstva v okrese Medzilaborce. Mgr. Milan Bajaj bol v čase svojej smrti zamestnancom základnej školy na ulici Komenskéhío a zároveň uvoľnený do funkcie prednostu Okresného úradu.

Slávnostný deň všetkým učiteľom kultúrnym programom v dome kultúry spríjemnil súbor mažoretiek, ktorý pracuje pri centre voľného času a mužská spevácka skupina Rusínske holosy.

Ďakujeme za každodennú prácu, za hodiny strávené za katedrou, čas pri opravovaní písomiek a príprav na hodinu. Do ďalšej práce Vám želáme nielen veľa trpezlivosti so žiakmi, rodičmi, ale aj veľa energie, entuziazmu, ale najmä: aby sa Vaša práca stretla s morálnym ohodnotením zo strany spoločnosti.

Posledná úprava Pondelok, 03 Apríl 2017 19:58