Streda, 23 Máj 2018

8. marec – Deň úcty, lásky a vďaky všetkým ženám
Napísal Administrator   
Štvrtok, 09 Marec 2017 21:27
Pomaly sa začína jar, najkrajšie obdobie roka a celá príroda sa čo nevidieť bude obliekať do pestrofarebného rúcha. Všetko zakvitne a naše srdcia sa naplnia radosťou.

Deň žien je už odpradávna dňom, kedy vzdávame úctu k ženám. Veď žena je manželkou, bez ktorej by život muža bol ako chlieb bez soli, je matkou, ktorá svojou láskou vychová z dieťaťa ľudskú bytosť a zároveň je pilierom domácnosti.

argaiv1314

 

Malý chlapec sa spýtal mami: „Mamička, prečo plačeš?“ Pretože som žena, povedala mu. Chlapec vyrástol, stal sa mužom, avšak stále nerozumel, prečo ženy plaču.

Nakoniec zavolal Bohu a spýtal sa: Bože prečo sa ženy tak ľahko rozplačú ? A Boh mu odpovedal: Keď som stvoril ženu, musela byť výnimočná: urobil som jej plecia dosť silné nato, aby uniesla váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali úľavu a pohodlie. Dal som jej hrdosť, ktorá jej pomôže pokračovať aj vtedy, keď sa ostatní vzdávajú. Dal som jej cit milovať svoje deti za všetkých okolností, dokonca aj vtedy, ak ju jej dieťa hlboko ranilo. Dal som jej silu prijať svojho manžela, napriek jeho chybám. Dal som jej múdrosť, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, aj keď niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad. A nakoniec som jej dal slzy. Slzy sú vyjadrením jej smútku, jej obáv, lásky, osamelosti, jej utrpenia, ale aj šťastia a hrdosti.

Žena je skutočne úžasná, má silu, ktorou dokáže ohromiť muža. Dokáže riešiť problémy a tiež niesť ťažké bremená. Prináša šťastie, lásku a myšlienky, usmieva sa, keď sa cíti dobre aj zle. Spieva, keď je jej do plaču, plače, keď je šťastná a smeje sa, keď je vystrašená. Obetuje sa pre šťastie svojej rodiny. Jej láska je neobmedzená. Plače, keď jej deti víťazia, je šťastná, keď sa jej priateľom  darí.

V stredu 8. marca mesto Medzilaborce pripravilo v dome kultúry  pri príležitosti MDŽ koncert  pod názvom  8. Marec – deň úcty, lásky a vďaky všetkým ženám. Pri vstupe do domu kultúry bola každá žena obdarovaná primátorom mesta  Ing. Vladislavom Višňovským  kvetom,  ako symbolom prejavu vďaky. Moderátorom programu bol PhDr. Vladimír Tarča. Po úvodných slovách moderátora prítomné ženy v sále pozdravil primátor mesta, ktorý  všetkým ženám v ich  slávnostný deň poďakoval za  ich  zodpovednú a namáhavú prácu .

V kultúrnom programe sa predstavili mažoretky, ktoré pracujú pri Centre voľného času, žiaci Základnej školy na ulici Komenského, žiaci Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova, ľudová hudba a speváčky FS Kamjana. Osvetlenie a ozvučenie koncertu  zabezpečil Rastislav Kašuba. Aj touto cestou sa chceme poďakovať učiteľom a žiakom škôl, ktorý v čase prázdnin priniesli kyticu uvitú z krásnych piesni a tancov.

Je taký deň v roku, v ktorom chceme ďakovať všetci... ďakovať a vzdávať úctu tej, vďaka ktorej nám svieti každodenné slniečko, vďaka ktorej sa vieme radovať, smiať, prežívať najkrajšie chvíle života. Je taký deň v roku, ktorý je zasvätený všetkým ženám...
Vážme si ženu! S jej kladnými či zápornými vlastnosťami. Nikto nie je dokonalý, bezchybný – jednoducho ideálny typ. Nech je však tak, či onak, bez ženy by bol život na zemi bezcenný. Ženy si zaslúžia, aby sme si ich dokázali uctiť po celý rok.

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 09 Marec 2017 21:43