Pondelok, 16 Sep 2019

Dreviny 2017
argaiv1549
Napísal Administrator   
Streda, 01 Marec 2017 21:05
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 01.03.2017 Obec Radvaň nad Laborcom,  067 01 Radvaň nad Laborcom, č. parcely KNE č. 517, k.ú. Radvaň nad Laborcom
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 13.03.2017 Obec Habura,  067 52 Habura, č. parcely KNC č. 633/1, k.ú. Habura
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 14.03.2017 Mesto Medzilaborce - Alexander Černega Borov č. 102, 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 270/6, k.ú. Medzilaborce
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 03.07.2017 Mesto Medzilaborce - EL PRO KAN, s.r.o. M.R. Štefánika 212/181, 09301 Vranov nad Topľou č. parcely KNC č. 1300, k.ú. Medzilaborce
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 11.10.2017 Obec Kalinov,   Obecný úrad Kalinov č. 81, 068 01 Medzilaborce, č. parciel KNC č. 267/7 a 268, k.ú. Kalinov
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 11.10.2017 Grékokatolícka cirkev, farnosť Medzilaborce-Vydraň  068 01 Medzilaborce, č. parciel KNC č. 5/1 a 5/2, k.ú. Vydraň
- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 15.12.2017 Obec Habura,   Obec Habura č. 63, 06752 Habura, č. parcely KNC č. 524 k.ú. Habura
Posledná úprava Pondelok, 18 December 2017 09:30