Piatok, 19 Júl 2019

CNE SJA MI ZA TOBOV, MIJ LABIRSKYJ KRAJU - ši Vám vinšujeme
Napísal Administrator   
Streda, 11 Január 2017 09:51

Labirskyj mij kraju jak Ťa neľubety

argaiv1768

Koli v serci čuju  tebe hovoryty

Holos tvij ja čuju mij Labirskyj kraju

Spivankami tobi z laskov ho vertaju

 

Vraví sa, že hudba a spev je liekom na všetky problémy, starosti, trápenia, ale zároveň pri piesňach si dokáže človek oddýchnuť, načerpať novú energiu, dodať silu do ďalších dní. Slová a texty našich rusínskych piesní chytia za srdce a pohladia dušu nielen staršie ročníky, ale predovšetkým aj tie mladšie.

Hudba, spev ale v prvom rade,  naše rusínske piesne sa ozývali v tomto vianočnom období plnou sálou kultúrneho domu v Medzilaborciach, piatok 30. decembra od 17,00 hod, kde sa konal druhý ročník koncertu pod názvom CNE SJA MI ZA TOBOV, MIJ LABIRSKYJ KRAJU - ši Vám vinšujeme, v ktorom vystúpili takmer v dvojhodinovom programe s prekrásnymi hlasmi a nádhernými piesňami speváci z nášho regiónu.

V úvode sa  predstavila po dlhých rokoch MSS Kamjana s krásnou piesňou „ Kamjana, Kamjana“, nasledovala krásna báseň „ Ja Rusinka“ v podaní Miriam Mudrikovej, po ktorej pokračovala pieseň od  SSk Lelija s názvom ,,Cne sja mi za tobou“.

Prvá časť koncertu patrila ľudovým piesňam, ktoré potešili hádam každého jedného diváka, ktorý prišiel si vychutnať krásu rusínskych piesní. Speváci nielen starší, ale i tí mladší nám zaspievali svoje piesne, pri ktorých podskočilo každé srdce a zažiarili oči našich divákov.

Vianoce, čas oddychu, pokoja, lásky, solidarity, ale aj blízkosti ľudí. Čas, kedy sa všetci spolu stretávame pri štedrovečernom stole ako jedna rodina. Druhá časť programu nám priblížila čas tradičných Vianoc, ako ľudia slávili tieto sviatky kedysi, keď neboli výdobytky dnešnej modernej doby. Stromček  bol ozdobený jablkami, či orechmi, na vetvičkách pár sviečok. Okolo stola bola reťaz, pod stolom slama, ktorá symbolizovala, aby rodina vždy držala spolu. Piesne rusínskych koľad, vinšovanie a priblíženie ,, sjata Roždestva Christovoho“ bolo hlavnou témou druhej časti koncertu. Mohli sme sa započúvať do spevu rusínských koľad, vypočuť si príbeh o jedličke, krásnu modlitbu  ,, Otče náš“, ale i rusínsku koľadu.  Nádherne bolo ukončenie celej koľady, kedy sa učinkujúci držiaci v rukách sviečku  a spievajúc ,, Koli jasna zvizda“ prichádzali na pódium a lúčili sa s divákmi.

Na záver primátor mesta Medzilaborce Ing. Vladislav Višnňovský povedal pár záverečných slov a pritom odovzdal ocenenie za úspešnú reprezentáciu mesta Labirskym Beťarom (Rolandovi Gubovi, bratom Zjatikovcom) a pani Anne Regrutovej.

Veľké poďakovanie patrí najmä všetkým účinkujúcim, ktorí nás sprevádzali svojim spevom, ale aj hovoreným slovom, a to: MSS Kamjana,  SSk Lelija, Laberskym beťarom, Zlatici Timčiskovej z Medzilaboriec, Ivanke Čerevkovej z Rokytoviec, Bronislave Ištvanovej z Krásneho Brodu, Rastislavovi Jarolinovi, Danielke Coganovej, Miriamke Mudrikovej a Saške Glodovej z Humenného, Mariánovi Dobdovi z Medzilaboriec, Valérii Husárovej, Kamilovi Kurťakovi z Medzilaboriec, Alexandre Novakovej z Inovca, Lavre Fuzeriovej z Duplina, rodine Jasikovej z Volici, Márii Čulyovej z Radvani nad Laborcom, Jozefovi Byckovi zo Zbudskej Belej, Ivanovi Kačarovi zo Zbojného, Miroslavovi Hribovi z Výravy, Lukášovi Džupinovi, Márii Džupinovej, Terézii Klopkovej z Krasného Brodu, Michalovi Opudovi rodáka z Čertižného, Vladimírovi Tarčovi a Pavlovi Zavackému rodákom z Habury, rodine o. Nováka z Inovca. Hovoreným slovom sprevádzal Vladimír Tarča.

Veríme, že všetkým sa koncert páčil a odniesli si z neho krásny umelecký, či kultúrny zážitok a radosť v srdci, úsmev na tvári.  Dúfame, že sa tak všetci stretneme aj o rok, na treťom ročníku v roku 2017.

Posledná úprava Streda, 11 Január 2017 09:56