Pondelok, 16 Sep 2019

Dreviny 2016
Napísal Administrator   
Pondelok, 26 September 2016 09:02

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 03.02.2016 Vasiľ Desák, Denešova 1139/61, 040 01 Košice, č. parciel KNC č. 397/1, 397/5, 397/8, 657/26, 415/2, 415/7, 416/3, 415/5, 415/3, 420/2, 428/2, 423/1, 423/2, 227/1, 226/2, 227/2, 226/1, 418/4, 418/5, 418/6, 419/2, 416/2 k.ú. Borov

argaiv1549

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 25.02.2016 Mesto Medzilaborce - Ivan Dribňak, Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 453, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 03.03.2016 Mesto Medzilaborce - Ing. Ivan Hriseňko, SNP 620, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 675/1, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 16.03.2016 Mesto Medzilaborce - Obec Čabiny, Čabiny č. 141, 067 02 Čabiny č. parcely KNC č. 4066, k.ú. Čabiny

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 24.05.2016 Mesto Medzilaborce - Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, ul. Kpt. Nálepku č. 369/5 068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 955/6, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 10.08.2016 Mesto Medzilaborce - Obec Kalinov, Kalinov č. 81, 068 01 Kalinov č. parcely KNE č. 1502, k.ú. Kalinov

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 23.09.2016 Mesto Medzilaborce - Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, ul. Duchnovičova 479  068 01 Medzilaborce č. parcely KNC č. 588/1, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 26.09.2016 Mesto Medzilaborce - Obec Čabalovce, Čabalovce č. 74, 067 16 Výrava č. parcely KNC č. 581, k.ú. Čabalovce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 10.10.2016 Mesto Medzilaborce - Obec Rokytovce, Rokytovce č. 75, 068 01 Medzilaborce č. parcely KNE č. 912, k.ú. Rokytovce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 24.10.2016 Mesto Medzilaborce - Helena Lapišáková, Fučíkova 207/2, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 265/3, k.ú. Medzilaborce

Posledná úprava Pondelok, 24 Október 2016 17:34