Pondelok, 16 Sep 2019

Dreviny 2015
Napísal Administrator   
Pondelok, 26 September 2016 09:01

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 23.02.2015 Mesto Medzilaborce - Obec Kalinov, OÚ Kalinov 81, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 264/1, KNC č. 268, KNC č. 267, KNC č. 297/1, k.ú. Kalinov

argaiv1549

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 04.03.2015 Mesto Medzilaborce - Obec Palota, OÚ Palota 45, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 346/1, k.ú. Palota

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 11.03.2015 Mesto Medzilaborce - Štefánia Žolnová, Kpt. Nálepku 419/105, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 823/3, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 23.09.2015 Obec Radvaň nad Laborcom,  067 01 Radvaň nad Laborcom, č. parcely KNE č. 517, k.ú. Radvaň nad Laborcom

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 29.09.2015 UPSVaR Stropkov, 091 01 Stropkov , č. parcely KNC č. 1192, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 05.11.2015 Obec Habura,  067 52 Habura č. 63, č. parcely KNC č. 633/1, k.ú. Habura

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 06.11.2015 Obec Čabiny,  067 02 Čabiny č. 141, č. parciel KNC č. 860/3 a 550, KNE č. 97 k.ú. Čabiny

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 07.12.2015 Ministerstvo vnútra SR,  Pribinova 2   812 72 Bratislava, č. parcely KNC č. 972/14 k.ú. Krásny Brod