Pondelok, 16 Sep 2019

Dreviny 2014
Napísal Administrator   
Pondelok, 26 September 2016 09:00

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 04.12.2014 Mesto Medzilaborce - Daša Onufráková, Mierová 323/69, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 1366/9, k.ú. Medzilaborce

argaiv1549

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 15.12.2014 Mesto Medzilaborce - CHETRA SK, s.r.o., Kpt. Nálepku 401, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 1011, k.ú. Medzilaborce

- správne konanie vo veci vyrúbu drevín - zo dňa 17.12.2014 Mesto Medzilaborce - Sergej Protivňak, Kpt. Nálepku 389/45, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 913, k.ú. Medzilaborce