Piatok, 15 Nov 2019

Festivalová rusínska pozvánka 54. ročníka FKaŠ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 01 Júl 2016 17:34
Dňa 24. júna 2016 od 16,00 hod Rusínska obroda na Slovensku jej Miestna organizácia v Medzilaborciach v spolupráci s mestom Medzilaborce a Svetovým kongresom Rusínov pri príležitosti 25. výročia konania sa I. Svetového kongresu Rusínov tejto významnej udalosti v meste, zrealizovali odhalenie pamätnej tabule na budove Domu kultúry v Medzilaborciach za prítomnosti domácich i zahraničných hostí. V kinosále, kde sa konal tento I. Kongres Rusínov sa zišli účastníci k symbolickému zasadnutiu, na ktorom vystúpili Andrej Kopča, tajomník SRR, Štefan Ljavinec, predseda SRR, Pavel - Robert Magočij, čestný predseda SKR, Ďura Papuga, predseda Ruskej Matkyzo Serbije, Martin Karaš, predseda ROS, Vladislav Višňovský, primátor mesta a Alexander Franko, priamy účastník kongresu. Po tomto nasledoval slávnostný akt odhalenia tabule keď sa účastníkom prihovoril Vladimír Protivňák, sekretár predsedu SRR a pozval k odhaleniu pánov Š. Ljavinca, P. R. Magočija a V. Višňovského, ktorí v krátkom príhovore odhalili pamätnú tabuľu, aby pripomínala ďalším generáciám tento krok Rusínov v boji za svoje národnostné práva. Pán Protivňák, realizátor akcie pozval prítomných hostí na výstavku fotografií z I. SKR a diania tejto organizácie. Zároveň odovzdal spomienkové predmety na túto udalosť pozvaným hosťom, medzi ktorými boli priami účastníci, členovia SRR, predsedovia organizácií a dejatelia v rusínskom hnutí.Vyhotovenie tabule finančne podporil primátor mesta Medzilaborce .

Súbežne s odhalením tabule v tento deň usporiadala rusínsky festivalový koncert v priestoroch pred Múzeom moderného umenia A.Warhola Rusínska obroda na Slovensku jej Miestna organizácia v Medzilaborciach s mestom Medzilaborce s programom, v ktorom vystúpili TRIO Magurových – Ján Magura s dcérami, Roland Guba a bratia Zjatikoví, Ženská spevácka skupina pri stacionári Sv. Mijkolaja v Medzilaborciach v doprovode harmonikára Michala Dobdu. Počas koncertu bola prezentovaná novovydaná publikácia piesní od autora Michala Dobdu a textovej úprave Štefana Smoleja. Doc. Andrej Antoňák, ktorý finančne sponzoroval vydanie predstavil autora a Spevník uviedol spoločne s Miroslavom Kerekaničom a autorovi venovali pieseň v podaní Bosorčatz Humenného.

argaiv1344

V druhej časti koncertovala skupina EMOTION GROUP so spevákom Igorom Kucerom, ktorý sa v novej úprave piesní Júlie Varholovej  predstavil medzilaboreckým obyvateľom a hosťom. V závere vystúpil medzilaborecký rodák Vladislav Sivý s vlastným repertoárom piesní. Prítomní diváci prijali účinkujúcich veľmi srdečne a vystúpenia ocenili potleskom a vyjadrením, aby sme sa na podobnom koncerte mohli stretnúť aj na budúci rok.

Spracoval: V. Protivňák

 

 

Posledná úprava Piatok, 01 Júl 2016 17:44