Štvrtok, 27 Jún 2019

Odbory MsÚ
Napísal Administrator   
Piatok, 25 Marec 2011 13:13

Odbor ekonomický a správy majetku >>>

argaiv1169

- vedúci odboru

- referát finančný, rozpočtový a školstva

- referát správy majetku a eurofondov

- referát daní a poplatkov

- referát výstavby

- stavebný úrad

- pokladňa

Odbor organizačný >>>

- vedúci odboru

 - referát sociálnych vecí a sociálnych služieb

- komunitné centrum

- riešenie priestupkov

- referát školstva

- referát kultúry a športu

- mestská knižnica

- ohlasovňa pobytu, registrácia obyvateľstva, register adries

- terénna sociálna práca

- opatrovateľská služba

- vnútorná správa

- matrika

Odbor prevádzkový >>>

- vedúci odboru

- referát BOZP

- správa kamerového systému

- správa bytov a nebytových priestorov

- správa amfiteátra a športovej tribúny

- správa informatiky

- aktivačná činnosť

- údržba

- upratovačky

- správa cintorína

 - vozidlá MsÚ

Odbor životného prostredia>>>

- vedúci odboru

- referát CO

- referát ŽP

- referát separovaného zberu

- správa haly separovaného zberu

- chránená dielňa

- referát komunálnych služieb

- skládka KO Monastyr


Posledná úprava Utorok, 25 Október 2016 08:46