Piatok, 20 Júl 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Oznámenie o počte poslancov
Viac »»»
Posledná úprava Pondelok, 27 September 2010 16:05
 
Referendum

DSC08351DSC08353DSC08354DSC08362DSC08365DSC08372DSC08374

argaiv1243

Posledná úprava Streda, 22 September 2010 19:55
 
Pracovné stretnutie

DSC08188-1Dňa 13.9.2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom ZŠ Duchnovičova RNDr. Štefankom a zástupkyňou riad. školy Mgr. Varcholovou ohľadom spolupráce školy s TSP pri riešení tzv. záškoláctva, prospechu a dohodnutia ďalších postupov pri riešení problémov s deťmi z rómskej komunity. 

DSC08189

Posledná úprava Štvrtok, 16 September 2010 18:50
 
Terénna sociálna práca

DSC08208-1V súvislosti so začatím realizácie terénnej sociálnej práce v meste Medzilaborce sa dňa 14. 09. 2010 konalo pracovné stretnutie na úrovni mesta Medzilaborce v zastúpení - vedúca OVSaŠ PaedDr. Oľga Nestorová a OO PZ v Medzilaborciach za účasti riaditeľa OO PZ v Medzilaborciach mjr. Bc. Vladimíra Šantu. Účastníkmi pracovného stretnutia boli terénni sociálni pracovníci a ich asistenti a policajti -špecialisti por. S. Popovič, ppor. M. Dimun.

Posledná úprava Štvrtok, 16 September 2010 19:02
Čítať celý článok...
 
Deň pre Vaše zdravie

Dňa 9. septembra 2010 v dopoludňajších hodinách sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach konala akcia Deň pre Vaše zdravie, ktorú pre zamestnancov Mestského úradu pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. pobočka Humenné. Tento deň bol spojený s meraním krvného tlaku, cukru v krvi, podielu tuku a vody v tele a následným poradenstvom a konzultáciami

DSC08151DSC08155DSC08158DSC08160

Posledná úprava Štvrtok, 09 September 2010 21:41
 
Referendum 2010

Dňa 8. septembra 2010 sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach konalo školenie starostov a predsedov okrskových komisií v súvislosti s prípravou a zabezpečením referenda, ktoré sa uskutoční 18. 9. 2010.  Programom školenia bolo uplatňovanie zákona č. 564/1992 Z.z. o spôsobe vykonania referenda, spracovanie výsledkov referenda a financovanie výdavkov spojených s referendom, ktoré odborne a prakticky komentovali a analyzovali zástupcovia Obvodného úradu Humenné Ing. Slamínková, Ing. Repčíková a zástupkyňa štatistického úradu Ing. Kurilová. Pracovné stretnutie viedla PaedDr. Oľga Nestorová, vedúca OVSaŠ.

DSC08139DSC08143DSC08144

Posledná úprava Piatok, 10 September 2010 18:47
 
Z otvorenia nového školského roku na ZŠ Duchnovičova

S dvojdňovým oneskorením z dôvodu rekonštrukčných prác sa v pondelok 06. 09. 2010       na ZŠ – Duchnovičova slávnostne otvoril nový školský rok 2010/2011. Hosťami boli primátor mesta Ing. Ladislav Demko a vedúca OVSaŠ PaedDr. Oľga Nestorová.  Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ školy PhDr. Ivan Štefanko a všetkých prítomných pozdravil primátor mesta.

Rekonštrukčné práce budú pokračovať aj naďalej a predpokladaný termín ukončenia je november 2011.

DSC08058DSC08061DSC08069DSC08073DSC08081DSC08089

 
« ZačiatokDozadu131132133134135136137DopreduKoniec »

Strana 131 z 137