Streda, 16 Jan 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Školenie sčítacích komisárov

V utorok 3. mája 2011 v dopoludňajších hodinách sa na mestskom úrade v Medzilaborciach konalo školenie sčítacích komisárov, ktoré organizovali Štaistický úrad SR – pracovisko v Prešove v zastúpení Ing. Viera Kurilová, Ing. Stanislav Mundik a Obvodný úrad Humenné, odbor VVS v zastúpení Ing. Eva Slamínková.

argaiv1771

Posledná úprava Streda, 04 Máj 2011 15:48
Čítať celý článok...
 
Kultúrny program k 1.máju 2011

Fotogaléria: Kultúrny program k 1.máju 2011.

Posledná úprava Streda, 04 Máj 2011 15:45
Čítať celý článok...
 
Pravidelný kontrolný deň

Dňa 20.4.2011 o 9°° hod. prebehol pravidelný kontrolný deň na stavenisku Areálu priateľstva.

Posledná úprava Štvrtok, 21 Apríl 2011 19:43
Čítať celý článok...
 
Za krajšie mesto Medzilaborce

Na základe podanej a schválenej žiadosti Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude sa v Medzilaborciach realizovať projekt pod názvom „Revitalizácia miestnej infraštruktúry mesta Medzilaborce“. Objem prác je schválený vo výške 946 401 €. Predpokladaný termín začatia realizácie projektu je august 2011. V rámci projektu sa zrekonštruujú chodníky cez 9200 m2, ostatné spevnené plochy ako: lávky 305 m2, cez 3000 m2  komunikácii, fontána, vstup pred MsÚ a zelené plochy cez 4500 m2. Predpokladaný termín ukončenia projektu je do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Tým sa skultúrnia ostatné časti mesta slúžiace občanom i prichádzajúcim turistom. 

                                                                            Za MsÚ Medzilaborce Ing. Radoslav Šmiga

Posledná úprava Štvrtok, 21 Apríl 2011 09:56
 
Rekonštrukcia premostenia cez potok Laborec

V rámci protipovodňových opatrení firma Vodostav Vranov s.r.o, zrekonštruovala poškodenú prechodovú lávku cez potok Laborec a jeho okolie.

Posledná úprava Streda, 20 Apríl 2011 15:27
Čítať celý článok...
 
Školenie starostov okresu Medzilaborce

Dňa 18. apríla 2011 sa v dopoludňajších hodinách na Mestskom úrade v Medzilaborciach konalo školenie starostov obcí okresu Medzilaborce v súvislosti s prípravou realizácie sčítania obyvateľov, domov a bytov /SODB/ v roku 2011.

Posledná úprava Utorok, 19 Apríl 2011 21:40
Čítať celý článok...
 
Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce

V súvislosti s ukončením ďalšej etapy prác na úpravách vojenského cintorína sa 14.4.2011 uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Súčasne bolo vyhodnotenie výsledku dvoj-týždňového pobytu nemeckej jednotky AG-51.

Posledná úprava Utorok, 19 Apríl 2011 21:37
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu121122123124125126127128129130DopreduKoniec »

Strana 129 z 143