Utorok, 23 Jan 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce
Začiatok školského roka 2010/2011

Za zvukov hymny SR sa 2. septembra v dopoludňajších hodinách na ZŠ Komenského v Medzilaborciach  uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011. Po úvodnom príhovore riaditeľa uvedenej ZŠ Mgr. Milana Bajaja sa k prítomným učiteľom, žiakom a rodičom prihovoril primátor mesta Ing. Ladislav Demko, ktorý všetkým pedagógom zaželal veľa pracovného elánu, žiakom veľa chuti do učenia a tým najmenším prvákom úspešný štart do školy a odovzdal im malé darčeky v podobe školských potrieb.

Začiatok nového školského roka 2010/2011 na ZŠ Duchnovičova, MŠ Duchnovičova a MŠ gen. Svobodu sa z dôvodu rekonštrukcie objektov uskutoční 6. septembra 2010 .

019037046050DSC00166DSC00168

Posledná úprava Streda, 08 September 2010 18:38
 
Spomienka na 66. výročie Slovenského národného povstania

Dňa 27. 08. 2009 sa v Medzilaborciach konali mestské oslavy  66. výročia SNP, ktorých organizátorom boli mesto Medzilaborce a Oblastný výbor a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Medzilaborciach.

Hosťami slávnostnej akadémie boli:

Mgr. Juriy Koliadynskyi, konzul Ukrajiny

Ing. Ľuboš Martinák, poslanec NR SR

Mgr. Anton Hošák, zástupca primátora mesta Medzilaborce

Ing. Peter Hrinko, člen Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Mikuláš Daňo, predseda Oblastného výboru SZPB

p.Vladimír Šmiga , podpredseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Medzilaborciach.

Slávnostný príhovor predniesol Mgr. Anton Hošák, zástupca primátora mesta, k prítomným sa prihovorili hostia spomienkovej udalosti Mgr. Juriy Koliadynskyi, Ing. Ľuboš Martinák a potom nasledovalo udelenie ocenení účastníkom protifašistického odboja. Záverečnou časťou slávnostnej akadémie bol pietny kladenia vencov k Pamätníku oslobodenia.

DSC00088DSC00091DSC00096DSC00097DSC00106DSC00138

 
Kontrolné dni

V priebehu minulého týždňa sa primátor mesta Ing. Ladislav Demko zúčastnil kontrolných dní na stavbách realizovaných v rámci schválených projektov a to – ZŠ Duchnovičova, Materská škola Duchnovičova, MŠ gen. Svobodu, separovaný dvor na Ul. zámočníckej. Súčasťou týchto dní  bola aj obhliadka už zrealizovaných stavieb z rozpočtu mesta a to prístupová cesta v Borove, ktorá bola po 30 rokoch konečne zrenovovaná, ďalej chodník na Ul kpt. Nálepku, chodník vo Vydrani, kde v súčasnosti finišujú s dokončením domu smútku a taktiež mestský cintorín, kde prebieha jeho rozšírenie.

DSC00021DSC00038DSC09949DSC09953DSC09958DSC09961DSC09971DSC09991DSC09999

 
Kultúrne leto
Mestské kultúrne stredisko Vás pozýva na kultúrny program v mini skanzene na deň 29.08.2010
 
ZUŠ
ZUŠ Alexandra A. Ljubimova v Medzilaborciach príjme do pracovného pomeru učiteľa hry na klavír. Požadované je vyššie odborné vzdelanie - Konzervatórium ukončené absolutóriom. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu:
ZUŠ Alexandra A. Ljubimova
Mierová 328/8
068 01 Medzilaborce
Blžšie info na tel. č. :0577321621
                     mobil: 0917754771
 
66.výročie SNP

Srdečne Vás pozývame...

Viac »»» 

 

 
« ZačiatokDozadu121122123124125126127128DopreduKoniec »

Strana 123 z 128