Streda, 16 Jan 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Najstaršia občianka mesta Medzilaborce

Dňa 18. februára 2012 sa dožila krásneho jubilea, 99 rokov, obyvateľka nášho mesta pani Mária Protivňaková, rod. Smetanová. K  vzácnemu životnému jubileu  jej osobne prišli zablahoželať primátor mesta Medzilaborce Ing. Ivan Solej a vedúca OSvŠKaŠ Mgr. Ľubica Dribňaková . Tento deň jej bude pripomínať kytica živých kvetov a darčekový kôš plný vitamínov a zdravej výživy.

argaiv1771

Posledná úprava Piatok, 24 Február 2012 14:43
Čítať celý článok...
 
Potravinová pomoc dorazila aj do Medzilaboriec

Pomoc z Potravinovej banky dorazila v minulom týždni 14.02.2012 aj do Medzilaboriec. Obyvatelia čakali na múku a cestoviny ešte minulý rok. Kontakty s potravinovou bankou v Prešove v minulom roku neviedli k tomu, aby sme túto pomoc vedeli rozdať v jeseni 2011. Potravinová banka mala vlastné problémy s distribúciou týchto potravín a nebola schopná doručiť potravinovú pomoc skôr a na svoje náklady.

Posledná úprava Piatok, 24 Február 2012 14:40
Čítať celý článok...
 
Zverejnenie zámeru o predaji majetku mesta priamym predajom

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a, ods. 5, zá. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať parcelu registra C KN č 474/19 o výmere 194 m² zapísanú na LV č 1533 k.ú Medzilaborce.

Posledná úprava Štvrtok, 23 Február 2012 14:54
Čítať celý článok...
 
VI. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA MEDZILABORCE

11. februára 2012 v priestoroch  reštaurácie Margarett sa konal VI. Reprezentačný ples mesta  Medzilaborce pod záštitou primátora mesta  Ing. Ivana Soleja.

Posledná úprava Utorok, 21 Február 2012 12:45
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na koncert
Základná umelecká škola A. Ljubimova Vás pozýva dňa 23.02.2012 o 16.00 hod. na verejný koncert a výstavu výtvarných prác žiakov ZUŠ. Pozri plagát [PDF] 242 kB
Posledná úprava Utorok, 21 Február 2012 08:04
 
Potravinová pomoc - výdaj potravín

Občania mesta Medzilaborce, ktorí splnili kritéria poskytnutia potravinovej pomoci a nahlásili sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach, si môžu vyzdvihnúť potravinovú pomoc (20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín) v 

Skladových priestoroch haly separovaného zberu , Zámočnícka 90  /bývalá prevádzka č.3/ v čase  od 8:00 do 15:00 hod.

podľa nasledovného harmonogramu:

15.02.2012  (streda)            priezviská začínajúce písmenom    A – F,

16.02.2012  (štvrtok)          priezviská začínajúce písmenom    G –K,

17.02.2012  (piatok)            priezviská začínajúce písmenom    L – R,

20.02.2012  (pondelok)       priezviská začínajúce písmenom    S – Z


Pre účely výdaja potravín je potrebné priniesť si preukaz totožnosti, prípadne splnomocnenie na prevzatie potravín.

Zároveň žiadame poberateľov, aby dodržali stanovený harmonogram  a neobávali sa, že im potravinová pomoc nebude vydaná. Kompletná dodávka potravín je už v sklade v Medzilaborciach.

Posledná úprava Utorok, 14 Február 2012 10:28
 
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V dňoch 1.2.2012 sa uskutočnil zápis na ZŠ Komenského s počtom 36 detí a 6.2.2012 zápis na ZŠ Duchnovičova s počtom31 detí.

Posledná úprava Piatok, 10 Február 2012 10:11
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 119 z 143