Utorok, 16 Okt 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Novoročný koncert detí z Detských domovov

V sobotu 28.01.2012 spojil  Novoročný koncert pomyslenou čiarou srdca Detský domov Sv. Nikolaja  a Detský domov kpt. Nálepku  v Medzilaborciach s mestom Medzilaborce a jeho obyvateľmi.

argaiv1713

Posledná úprava Piatok, 03 Február 2012 17:47
Čítať celý článok...
 
Stanovisko mesta Medzilaborce k problematike súvisiacej s reorganizáciou Gymnázia v Medzilaborciach

Mesto Medzilaborce v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom týmto chce reagovať na článok, ktorý vyšiel v Podvihorlatských novinách dňa 16.01.2012 pod názvom „Spoja gymnázium so základnou školou?“ napísaný redaktorkou PhDr. Lopatníkovou. Aj touto cestou chceme pravdivo informovať občanov mesta Medzilaborce a blízkeho okolia, zamestnancov Gymnázia v Medzilaborciach, študentov gymnázia a ich rodičov so situáciou, ktorá vznikla v súvislosti s racionalizáciou Gymnázia v Medzilaborciach.

Posledná úprava Štvrtok, 26 Január 2012 11:19
Čítať celý článok...
 
Výzvy na voľby členov do Rady školy

Primátor mesta Medzilaborce vyhlasuje výzvy,

podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

na voľby členov do Rady školy Základnej školy Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce. Pozri dokument [PDF] 25 kB

a

voľby členov do Rady školy Základnej školy Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce. Pozri dokument [PDF] 25 kB

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2012 14:51
 
Pozvánka na koncert

Detský domov sv. Nikolaja a Detský domov Kpt. Nálepku Vás srdečne pozývajú na Novoročný koncert detí detských domovov 28.01.2012 o 13.30 hod.. Hosť programu: Pavol Hammel. Pozri plagát [PDF] 81 kB >>>

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2012 19:41
 
Ďeň otvorených dverí

Mesto Medzilaborce  Odbor  sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu – referát kultúry a športu  pripravilo dńa 20.1.2012  podujatie pre deti materských  a základných škôl  pod názvom DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DOME KULTÚRY.

Posledná úprava Pondelok, 23 Január 2012 14:39
Čítať celý článok...
 
Stolnotenisový turnaj - Propozície
Pozri/stiahni propozície [PDF] 23 kB
Posledná úprava Pondelok, 16 Január 2012 09:27
 
Voľby 2012 - Školenie starostov

V súvislosti s prípravou a zabezpečením volieb do Národnej rady SR v roku 2012 Vás  p o z ý v a m na školenie starostov (resp. zamestnancov zodpovedných za organizačné a technické zabezpečenie volieb) a zapisovateľov okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční dňa 17. januára (utorok) o 09.00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu Medzilaborce.

Posledná úprava Pondelok, 16 Január 2012 09:04
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 117 z 140