Streda, 16 Jan 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejne súťaže

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s uznesením mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce č. 4 zo dňa 15.05.2012 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nasledovnej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Medzilaborce:

argaiv1771

- budova na Ulici Komenského so súp. č. 136, s príslušenstvom, postavená na parcele registra C KN č. 975, zapísaná na LV č. 2324, situovaná v k.ú. Medzilaborce.

Oznámenie a podmienky [PDF] 133 kB

Vzor kúpnej zmluvy [RTF] 56 kB

Posledná úprava Utorok, 22 Máj 2012 14:12
 
Prijímacie pohovory ZUŠ

V dňoch 04-05. 06. 2012 v popoludňajších hodinách (od 13:00 do 17:00 h.) sa uskutočnia prijímacie pohovory v priestoroch budovy školy A. A. Ljubimova Medzilaborce. Pozri pozvánku [PDF] 112 kB

 

 

Posledná úprava Utorok, 22 Máj 2012 07:39
 
Oznam o prerušení elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

Mesto Medzilaborce /centrum mesta/ - ul. Mierová 9005, ČOM: 0000406542, EIC: 24ZVS00000732416, Mierová 9012 ČOM:0000406560, EIC:24ZVS0000073265T, Mierová 9006, ČOM:0000406545, EIC:24ZVS0000073245Z, Mierová 9003, ČOM:0000406537, EIC:24ZVS00000732246, ul. Andy Warhola 194/28, ČOM: 0000641540, EIC: 24ZVS00006368829, ul. kpt. Nálepku č. 436, ul. Duchnovičova č. 531, 532, 473, 474, 475, ul. Dukelských  hrdinov č. 196, 264, 265, 267,  268, 271, 274,287, Eurohotel

bude v termíne

18. mája 2012 od 11.00 do 14.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Posledná úprava Štvrtok, 17 Máj 2012 08:46
 
Celomestské oslavy ukončenia 2. svetovej vojny

V pondelok 07.05.2012 sa v popoludňajších hodinách na Mestskom úrade v Medzilaborciach konala slávnostná akadémia pri príležitosti 67. výročia víťazstva nad fašizmom za účasti poslanca NR SR a okresného predsedu strany SMER – SD Ing. Ľuboša Martináka, poslanca PSK a primátora mesta Ing. Ivana Soleja, zástupcov SZPB – PhDr. Vladimíra Kokuľu, Michala Varcholu, Vladimíra Šmigu, ďalej zástupcov škôl, školských zariadení a širokej verejnosti.

Posledná úprava Štvrtok, 17 Máj 2012 08:35
Čítať celý článok...
 
Mestská kolkárska liga v Medzilaborciach III. ročník

Dňa 27.4.2012 sa uskutočnil roztrel o stanovení  poradia medzi družstvami Glass LPS, Strojlab a Kovostroj z dôvodu rovnosti bodov a vyhodnotenie mestskej kolkárskej ligy v kolkárni za účasti účastníkov ligy. Ceny družstvám a jednotlivcom odovzdal prednosta mestského úradu Ing. Slavomír Rusinko a predseda MKK Andrej Šteňko. Tešíme sa na IV. ročník 2012-2013.

Posledná úprava Streda, 09 Máj 2012 12:49
Čítať celý článok...
 
II. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJA

Dňa 21.04. 2012 sa v telocvični SOŠ A.W. v Medzilaborciach uskutočnil II. ročník florbalového turnaja pre mládež a dospelých, ktoré organizovalo občianske združenie Sarepta v spolupráci s mestom Medzilaborce. Turnaj slávnostne otvoril Mgr. Ján Blaško a primátor mesta Ing. Ivan Solej.  

Posledná úprava Streda, 09 Máj 2012 12:51
Čítať celý článok...
 
STAVANIE MÁJA

Mesiac máj  je jeden z najkrajších mesiacov v roku, pretože je vyvrcholením jari a úvodom do leta. Dni sú slnečné a plné dobrej nálady.

Posledná úprava Piatok, 04 Máj 2012 16:43
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 114 z 143