Streda, 18 Júl 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Voľby 2012

Súhrnné výsledky podľa okrskov - Medzilaborce

argaiv1243

Okrsok

Počet volebných okrskov

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

Účasť v %

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny

Počet voličov, ktorí hlasovali osobne*

Počet platných hlasov spolu

Spolu

7

4 907

2 417

49,25

2

2 415

2 376

1   

1

938

460

49,04

0

460

447

2   

1

1 145

548

47,86

0

548

539

3   

1

897

367

40,91

0

367

361

4   

1

944

484

51,27

1

483

480

5   

1

562

299

53,20

0

299

296

6   

1

220

134

60,90

0

134

130

7   

1

201

125

62,18

1

124

123

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Zdroj: Štatistický úrad SR

Posledná úprava Pondelok, 12 Marec 2012 15:07
Čítať celý článok...
 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Šťastie sveta nech sprevádza Váš krok,

nech úsmev sídli na Vašich perách a to rok čo rok,

nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,

aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní.

Posledná úprava Sobota, 10 Marec 2012 08:44
Čítať celý článok...
 
Výberové konanie

Mesto Medzilaborce v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka,

 - Materskej školy, ul. gen. Svobodu č.675/23, 068 01 Medzilaborce

 - Materskej školy, ul. Duchnovičova č.480/29, 068 01 Medzilaborce.

Pozri/stiahni dokument [PDF] 362 kB

Posledná úprava Štvrtok, 08 Marec 2012 12:30
 
Pozvánka

Pozvánka na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce a na území mesta Medzilaborce dňa 06.03.2012 o 9.00 hod. v malej zasadačke MsÚ.

Program:

1. Prezentácia

2. Otvorenie – Mgr. Ľubica Dribňaková, vedúca OSvŠKaŠ

3. Aktuálne informácie – Ing. Ivan Solej, primátor mesta

4. Organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov - Mgr. Ľubica Dribňaková, p.Vlasta Bajajová

5. Diskusia

Pozvánka [PDF] 328 kB

 

Posledná úprava Štvrtok, 01 Marec 2012 15:20
 
Najstaršia občianka mesta Medzilaborce

Dňa 18. februára 2012 sa dožila krásneho jubilea, 99 rokov, obyvateľka nášho mesta pani Mária Protivňaková, rod. Smetanová. K  vzácnemu životnému jubileu  jej osobne prišli zablahoželať primátor mesta Medzilaborce Ing. Ivan Solej a vedúca OSvŠKaŠ Mgr. Ľubica Dribňaková . Tento deň jej bude pripomínať kytica živých kvetov a darčekový kôš plný vitamínov a zdravej výživy.

Posledná úprava Piatok, 24 Február 2012 14:43
Čítať celý článok...
 
Potravinová pomoc dorazila aj do Medzilaboriec

Pomoc z Potravinovej banky dorazila v minulom týždni 14.02.2012 aj do Medzilaboriec. Obyvatelia čakali na múku a cestoviny ešte minulý rok. Kontakty s potravinovou bankou v Prešove v minulom roku neviedli k tomu, aby sme túto pomoc vedeli rozdať v jeseni 2011. Potravinová banka mala vlastné problémy s distribúciou týchto potravín a nebola schopná doručiť potravinovú pomoc skôr a na svoje náklady.

Posledná úprava Piatok, 24 Február 2012 14:40
Čítať celý článok...
 
Zverejnenie zámeru o predaji majetku mesta priamym predajom

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a, ods. 5, zá. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať parcelu registra C KN č 474/19 o výmere 194 m² zapísanú na LV č 1533 k.ú Medzilaborce.

Posledná úprava Štvrtok, 23 Február 2012 14:54
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 112 z 137