Sobota, 22 Sep 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Informácia o lehote na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce a kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta Medzilaborce

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce a kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta Medzilaborce sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, ktorým je:

argaiv1372

utorok 11. september 2018 o 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Medzilaborciach PhDr. Vladimíra Begeniová na Mestskom úrade v Medzilaborciach na ulici Mierovej 326/4, 1. poschodie, č. dv. 10.

10. septembra 2018 (pondelok) od 7,30 hod - 11,30 hod; 12,30 hod - 18,00 hod.

11. septembra 2018 (utorok) od 7,30 hod - 11,30 hod; 12,30 hod - 18,00 hod.; po 18,00 hod. je potrebné kontaktovať zapisovateľku Mestskej volebnej komisie telefonicky 0905 734 093

Posledná úprava Pondelok, 10 September 2018 09:43
 
V. ročník "Beh mesta Medzilaborce"
Mesto Medzilaborce a Centrum voľného času Vás pozývajú na V. ročník "Behu mesta Medzilaborce", ktorý sa uskutoční dňa 14.09.2018 od 09.00 hod. na  Mierovej ulici. Viac »»»
Posledná úprava Utorok, 04 September 2018 12:03
 
74. výročie oslobodenia obce Kalinov

Posledná úprava Utorok, 04 September 2018 10:14
 
Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch sa neuskutoční plánované prerušenie distribúcie elektriny v týchto lokalitách v meste Medzilaborce:

30. august 2018 od 07:10 h do 17:30 h
31. august 2018 od 07:20 h do 17:30 h
  • ul. Kpt. Nálepku od č.d. 376 po č.d. 435, č.d. 439, č.d. 453, č.d. 670/80
  • ul. Tolstého č.d. 946, č.d. 468, č.d. 440, č.d. 441, č.d. 442
  • ul. Duchnovičova od č.d. 535 po č.d. 588, č.d. 477, č.d. 478
  • ul. Gorkého č.d. 469, 470, č.d. 471, č.d. 472
  • celá ul. SNP

 

 

 

Posledná úprava Pondelok, 27 August 2018 14:38
 
Odhalenie sochy vojaka Švejka

Posledná úprava Štvrtok, 23 August 2018 20:41
 
Rozlúčka s letom

 
Mesto rozšíri MŠ na ulici Generála Svobodu
Dňa 31. júla 2018 Mesto Medzilaborce podpísalo s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre európske štrukturálne a investičné fondy vo výške 228 961,40 € v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 a výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 s názvom “Zvýšenie a skvalitnenie úrovne zaškolenosti detí MŠ na ul. Gen. Svobodu v Medzilaborciach“ Viac »»»
Posledná úprava Štvrtok, 16 August 2018 12:37
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 2 z 139