Pondelok, 23 Apr 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Oslavy 73. výročia oslobodenia obce Kalinov

argaiv1689

Posledná úprava Streda, 13 September 2017 12:42
 
Aj biela pastelka má svoj zmysel

Čo si už človek počne s bielou pastelkou, keď chce písať či kresliť? Riešenie môže byť vlastne úplne jednoduché. Netradičné, inovatívne, ale jednoduché. Farebný papier.

A čo si už nevidiaci počne, keď chce študovať, pracovať, variť, nebodaj sám chodiť po meste? Riešenie je Takisto jednoduché- počítač s hlasovým výstupom, pri varení len sem-tam nejaká kompenzačná pomôcka a pár jednoduchých grífov a kurz samostatnej chôdze s bielou palicou, príp. s vodiacim psom.

Posledná úprava Štvrtok, 07 September 2017 12:45
Čítať celý článok...
 
Deň sv. Huberta

Posledná úprava Štvrtok, 07 September 2017 12:08
 
Oslavy 73. Výročia SNP v Medzilaborciach

V pondelok 28.augusta 2017 o 14,00 hod  mesto Medzilaborce v spolupráci s oblastnou organizáciou SZPB pripravilo spomienkové oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania,  hrdinského zápasu o národnú slobodu. Pripomenuli a uctili  si pamiatku tých, ktorí bojovali a umierali za svoje ideály, za vieru v slobodu a spravodlivosť. Každý  prežíva svoj vlastný osobný život so svojimi radosťami a starosťami. Pre súčasníka je ťažké si predstaviť, že bola doba, kedy si naše hory podávali ozvenu výbuchov granátov a streľbu zbraní. Je ťažké si predstaviť, že v okolitých lesoch sa niekedy schovávali partizáni. Našou úlohou je nezabúdať na túto stránku histórie, a práve preto si aj v Medzilaborciach každoročne pripomíname udalosti SNP dôstojnými oslavami. Slávnostným príhovorom všetkých prítomných pozdravil  primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský. Slávnostné popoludnie piesňami spríjemnili Labirsky beťare v zložení Roland Guba a bratia Zjatikovci.

Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 12:08
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na turistický pochod

 
Všetko alebo nic

 
Mesto zrekonštruuje Komunitné centrum na Zámočníckej ulici

 

Dňa 10. augusta 2017 Mesto Medzilaborce podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 244 625,00 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 projektu s názvom “Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v  Medzilaborciach“ v rámci prioritnej osi 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 257 500,00 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte finančne podieľať vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu, t.j. 12 875,00 €.

Posledná úprava Streda, 10 Január 2018 13:47
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 10 z 132