Streda, 21 Mar 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce
Všetko alebo nic

 
Mesto zrekonštruuje Komunitné centrum na Zámočníckej ulici

 

Dňa 10. augusta 2017 Mesto Medzilaborce podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 244 625,00 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 projektu s názvom “Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v  Medzilaborciach“ v rámci prioritnej osi 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 257 500,00 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte finančne podieľať vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu, t.j. 12 875,00 €.

Posledná úprava Streda, 10 Január 2018 13:47
Čítať celý článok...
 
Výberové konanie
Mesto Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na 3 zamestnancov - príslušníkov mestskej polície v Medzilaborciach viac »»»
Posledná úprava Piatok, 11 August 2017 06:55
 
Pozvánka na filmové predstavenie

Posledná úprava Streda, 09 August 2017 07:36
 
Výberové konanie
Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov Dlaň Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto - profesionálny rodič viac »»»
Posledná úprava Utorok, 08 August 2017 07:06
 
Pozvánka na MsZ dňa 07.08.2017
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 07.08.2017 o 10,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce v malej zasadačke (1. posch. vľavo).  Pozvánka a program na MsZ [PDF] 48kB
Posledná úprava Štvrtok, 03 August 2017 15:05
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 9 z 130