Pondelok, 23 Apr 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Mestská občianska poriadková služba

argaiv1121

Mesto od decembra zriadi Mestskú občiansku poriadkovú službu

Dňa 2. novembra 2017 Mesto Medzilaborce zastúpené primátorom Ing. Vladislavom Višňovským podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 191 530,26 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO5-2017-1 projektu pod názvom „Bezpečné Medzilaborce“ v rámci prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 201 610,80 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte podieľať 5% spoluúčasťou z celkového rozpočtu projektu, t. j. 10 080,54 €.

Posledná úprava Utorok, 28 November 2017 14:54
Čítať celý článok...
 
Odstávka pinej vody - Vydraň
Oznámenie o plánovanej odstávke pitnej vody dňa 05.12.2017 v mestskej časti Vydraň
Posledná úprava Utorok, 21 November 2017 09:06
 
Pozvánka na dni mesta
Posledná úprava Piatok, 10 November 2017 13:59
 
Prijatie študentov SOŠ A.W.

Dňa 09.11.2017 primátor mesta Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský prijal veľmi úspešné študentky Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach Andreu Klecovú, Alžbetu Halčinovú, Kornéliu Bejdovú a Julianu Lapihuskovú pod vedením Ing. Anny Fecákovej, ktoré sa 19. – 20.10.2017 zúčastnili 15. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. Na slávnostnom prijatí na mestskom úrade primátor mesta vyjadril veľké poďakovanie reprezentantkám školy  a ich vyučujúcej učiteľke za úspešnú reprezentáciu mesta Medzilaborce ale aj celého regiónu. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy mesta Medzilaborce primátor mesta odovzdal dievčatám a ich učiteľke spomienkové darčeky na túto slávnostnú chvíľu.

Posledná úprava Piatok, 10 November 2017 13:35
 
Prerušenie distribúcie elektriny
Východoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny

V meste Medzilaborce

ul. Laborecká

 v termínoch    

25. október 2017 od 07:20 – 16:00 hod.

26. október 2017 od 07:00 – 17:00 hod.

27. október 2017 od 07:00 – 17:00 hod.

30. október 2017 od 07:00 – 17:00 hod.

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny v meste. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážme vopred upozorniť. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

 

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ďakuje za porozumenie

 
XIV. ročník mestskej ligy vo volejbale
XIV. ročník mestskej ligy vo volejbale o putovný pohár riaditeľa CVČ pre mládež a dospelých mesta Medzilaborce a blízkeho okolia. Propozície [PDF] 38kB »»»
Posledná úprava Pondelok, 23 Október 2017 11:37
 
Radostná jeseň života

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac október s chladnejším počasím, pozeráme okolo seba čudujúc sa každý rok, ako rýchlo prebehne ten čas. Príroda začína hýriť pestrými farbami – zlatožltá, červená, hnedá. Zelená sa pomaly vytráca. Príroda začne očakávať príchod zimy. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie. Spomienky sú pestré, ako tá príroda na jeseň. Nájdu sa v nich šťastné chvíle a najkrajšie prežité roky, ale aj vážne a smutné obdobia. Roky pribúdajú nenápadne, človek si ich pri každodenných povinnostiach nestačí uvedomovať. Sem tam niečo zabolí, zdravie už nie je to čo bývalo, človek akosi nestíha porobiť robotu, ktorá mu v minulosti nerobila problémy, ubúda síl, pribúda vrások, vlasy sa zabelejú striebrom. Vekom človek však nadobudne skúsenosti, prehľad ako riešiť rôzne životné situácie. Skúsenosti a rady odovzdáva mladším.

Posledná úprava Streda, 18 Október 2017 08:11
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 8 z 132