Utorok, 23 Jan 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Oznam o výberovom konaní

Mesto Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na:

argaiv1367

- jedno pracovné miesto odborného garanta KC

- jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC

Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.08.2017 o 10,00 hod. v priestoroch
malej zasadačky Mestského úradu v Medzilaborciach
viac»»»

Posledná úprava Pondelok, 17 Júl 2017 08:29
 
Zverejnenie zámeru o zámene majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť Pozri/stiahni dokument [PDF] 45kB
Posledná úprava Pondelok, 17 Júl 2017 09:57
 
Pozvánka na MsZ dňa 14.07.2017
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 14.07.2017 o 14,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce v malej zasadačke (1. posch. vľavo).  Pozvánka a program na MsZ [PDF] 51kB, Materiál na MsZ [PDF] 727kB
 
Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto: 

v meste Medzilaborce

Ul. Pod Úbočou, Duchnovičova od priecestia ŽSR po č. d. 510 a ul. Kpt. Nálepku od SPTŠ po krčmu Baran

 bude v termíne

12. 14. júla 2017 od 07.10 hod. do 18.00 hod.


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

Posledná úprava Pondelok, 10 Júl 2017 15:44
 
Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto: 

celá m. č. Vydraň

bude v termíne

11. 17. júla 2017 (okrem víkendu 15. - 16. 7 2017)

od 07.10 hod. do 18.00 hod.


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

Posledná úprava Pondelok, 10 Júl 2017 15:44
 
Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

v meste Medzilaborce

Ul. Pod Úbočou, Duchnovičova, kpt.Nálepku, SNP,
Gorkého a Tolstého, Ševčenkova od polície po Slovenskú správu ciest a ul. Dobrianskeho od polície po SAD

 

bude v termíne 11. a 17. júla 2017 od 07.10 hod. do 18.00 hod.


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

 

Posledná úprava Piatok, 07 Júl 2017 09:08
 
Memoriál Milana Bajaja

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 8 z 128