Piatok, 17 Aug 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

argaiv1224

Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle

a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

Vážení občania

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov /IKT/. Cieľom tohto zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Posledná úprava Štvrtok, 12 Apríl 2018 13:58
Čítať celý článok...
 
Oznam

VVS Humenné, stredisko Medzilaborce týmto oznamuje, že dňa 11.4.2018, t. j. v stredu, v čase od 8,00 hod do 13,00 hod, bude z dôvodu poruchy na verejnom vodovode odstavená pitná voda na ul. Kpt. Nálepku od č. d. 373/13 (Mudr. Vočková) po č. d. 388/43 (Kvaska).

 
Jarné upratovanie

Vážení občania

 

Mesto Medzilaborce informuje občanov mesta Medzilaborce a miestnych častí Borov a Vydraň, že budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery za účelom jarného upratovania v týchto lokalitách:

- v 15. kalendárnom týždni t.j od 09.04.2018 - do 16.04.2018 budú rozmiestnené kontajnery na uliciach – Gen. Svobodu, Komenského, Májová a Poľná

-  v 16. kalendárnom týždni t.j od 16.04.2018 - do 23.04.2018 budú rozmiestnené kontajnery na uliciach – Gorkého, Kpt. Nálepku, Tolstého, Václavského,  Laborecká, Pod Úbočou a v miestnych častiach Vydraň a Borov

 

 Preto žiadame občanov, aby v maximálne možnej miere využili pristavené zberové kapacity na vyčistenie okolia bytových jednotiek.

 

Ing. Vladislav Višňovský

primátor mesta

 
Deň učiteľov

Každá profesia je pre spoločnosť potrebná a ušľachtilá. No len máloktoré povolanie nesie so sebou posolstvo. Tak ako je poslaním lekára zachraňovať ľudské životy a prinavracať zdravie, rovnako zmysluplné je vzdelávať deti a formovať z nich všestranné a kultúrne osobnosti. Odovzdávať vedomosti a dávať lásku je veľmi veľká a zodpovedná vec, ale je to tá najkrajšia cesta k poznaniu detskej duše. Cesta, ktorá určite nie je najľahšia a vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, obety a sebakontroly.

Posledná úprava Streda, 28 Marec 2018 14:55
Čítať celý článok...
 
Úspešná študentka u primátora

Dňa 27. marca 2018 primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský prijal úspešnú študentku SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach Rebeku Chalachanovú, ktorá sa zúčastnila  na XX. ročníku krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja pod názvom Za krásu slova dňa 21.marca 2018 v Prešove spolu s učiteľkou slovenského jazyka Mgr. Miroslavou Gičovou.

Posledná úprava Utorok, 27 Marec 2018 12:13
Čítať celý článok...
 
Deň učiteľov

Posledná úprava Streda, 14 Marec 2018 10:20
 
Veľkonočná kraslica

Posledná úprava Streda, 14 Marec 2018 10:18
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 7 z 137