Piatok, 15 Nov 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Jarné upratovanie

Vážení občania

argaiv1344

Mesto Medzilaborce informuje občanov mesta Medzilaborce a miestnych častí Borov a Vydraň, že budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery za účelom jarného upratovania v týchto lokalitách:

- v 14. kalendárnom týždni t.j od 01.04.2019 - do 08.04.2019 budú rozmiestnené kontajnery na uliciach – Gen. Svobodu, Komenského, Májová a Poľná

-  v 15. kalendárnom týždni t.j od 08.04.2019 - do 15.04.2019 budú rozmiestnené kontajnery na uliciach – Gorkého, Kpt. Nálepku, Tolstého, Václavského,  Laborecká, Pod Úbočou a v miestnych častiach Vydraň a Borov

 Preto žiadame občanov, aby v maximálne možnej miere využili pristavené zberové kapacity na vyčistenie okolia bytových jednotiek.

 

 
MDŽ

Posledná úprava Streda, 06 Marec 2019 09:11
 
Oznam
Mesto Medzilaborce oznamuje širokej verejnosti, že dňa 27. marca 2019 budú zamestnanci daňového úradu Prešov pobočka Humenné preberať Daňové priznania v budove mestského úradu v priestoroch malej zasadačky (1. poschodie vľavo) v čase od 8.30 hod do 15.00 hod.
Posledná úprava Utorok, 05 Marec 2019 08:32
 
Odstávka pitnej vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v zmysle ustanovenia §32, odst. 1, písmeno d, zákona 442/2002 Z.z. o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii oznamuje občanom, že v meste Medzilaborce, mestská časť Vydraň bude

 

dňa 5. marca 2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod. odstávka pitnej vody.

Posledná úprava Sobota, 09 Február 2019 20:20
 
XV. ročník mestskej ligy vo volejbale

Vyhodnotenie XV. ročníka mestskej ligy vo volejbale pre mládež a dospelých o "Putovný pohár riaditeľa CVČ" Pozri/stiahni dokument [PDF] 51kB

 

Posledná úprava Streda, 13 Február 2019 12:42
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o vyberovom konaní
Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR HZ a HŠ“ Viac »»»
Posledná úprava Štvrtok, 14 Február 2019 11:12
 
Oznámenie

Mesto Medzilaborce oznamuje všetkým občanom s trvalým pobytom v meste Medzilaborce, že v dňoch 14.02.2019 až 19.02.2019 bude prebiehať roznášanie oznámení o mieste a čase konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019 v čase od 07.00. hod do 22.00 hod.

Ak po tomto termíne niekomu toto oznámenie nebolo doručené na adresu jeho trvalého bydliska (z dôvodu neoznačenej poštovej schránky, či rodinného domu), môže si ho vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Medzilaborciach, evidencia pobytu obyvateľov (1.poschodie, kancelária č. 15).

Mesto Medzilaborce zároveň oznamuje občanom mesta Medzilaborce,  ktorí   majú   trvalý   pobyt  na  adrese:  Medzilaborce (občania bez trvalého pobytu na konkrétnej adrese), že ich volebná miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 16.03.2019 je na Mestskom úrade Medzilaborce, Mierová 326/4, okrsok č.3.

PhDr. Vladimíra Begeniová

vedúca odboru

Posledná úprava Utorok, 12 Február 2019 10:53
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 7 z 151